Fri rörlighet

2016-08-27 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej jag har en fråga kring uppehållstillstånd i Sverige. Jag är svensk medborge men min kille är grekisk medborgare. Vi har tänkt oss att bosätta oss i sverige permanent. måste vi förlova oss för att han skall ha rätt till ett uppehållstillstånd eller räcker det med att han gått SFI och börjar arbeta?Tack på förhand, Maria.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att Grekland är ett medlemsland i EU, och fri rörlighet ska råda mellan EU-länder, har din kille rätt att åka till och bo i Sverige på obestämd tid så länge han kan försörja sig här. Om han skaffar ett arbete i Sverige tillerkänns han dessutom alla de rättigheter som svenska medborgare åtnjuter, dvs. rätt till bidrag som svenskar kan få osv. Fri rörlighet för arbetstagare stadgas i artikel 45 i EUF-fördraget.

För att lätt kunna få en snabb överblick över de specifika rättigheter som EU-medborgare har genom den fria rörligheten så rekommenderar jag att du klickar dig in på Europeiska kommissionens hemsida i följande länk: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=sv

Uppehållstillstånd och SFI är inget krav för EU-medborgare som vill bo här. Vill han ha ett vitt spektrum av rättigheter rekommenderar jag att han skaffar arbete. Under tiden han söker arbete har han rätt att bo i Sverige.
Om han har arbetat och bott här i 5 år så får han sk. permanent uppehållsrätt, vilket ger honom rätt att bo i Sverige så länge han vill.

Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?