FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag25/11/2014

Fri överlåtelse av aktier

Jag äger 33% i ett aktiebolag som driver restaurangverksamhet.

Jag har inte varit aktiv i bolaget på ca 2 år då vi(tre delägare) inte kom överens.

Nu försöker dom gå bakom min rygg och sälja inkromet(restaurangen) vilket är hela företaget. Och vad jag förmodar senare sätta Aktiebolaget i KK.

Finns det något jag kan göra?

Lawline svarar

Hej!

Va trevligt att du vänder dig till oss här på Lawline och tack för din fråga!

Aktiebolagsrättsliga regler behandlas i Aktiebolagslagen (ABL).
Grundbulten i svensk aktiebolagsrätt gällande själva aktierna, är den fria överlåtelsen, 4:7 ABL. Däremot kan friheten att överlåta aktierna inskränkas genom olika förbehåll. Dessa förbehåll är samtyckesförbehåll (4:8 ABL), förköpsförbehåll (4:18 ABL) och hembudsklausul (4:27 ABL). Alla dessa förbehåll ska tas in i bolagets bolagsordning för att vara giltiga.

Då jag uppfattar att varken ett sådant förbehåll, eller något bindande aktieägaravtal mellan er delägare finns, kan de andra aktieägarna således fritt överlåta sina aktier till vem de vill enligt huvudregeln i 4:7 ABL. Tyvärr finns det inget rättsligt du kan göra för att stoppa detta, då det är deras rättighet att kunna sälja sina aktier.

Med vänlig hälsning,

Sandra NordinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?