Fri förfoganderätt och särkullbarns arvsrätt

FRÅGA
Hej!Jag har några frågor kring arvsrätt. Min pappa har gått bort. Han har barn sedan tidigare (sk särkullsbarn) och jag är mina föräldrars enda gemensamma barn. Mina föräldrar var gifta. Ett testamente finns, där det står att den maka som överlever den andra skall erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Vidare står det att efter bådas död så ska jag erhålla all kvarlåtenskap. Arvsskiftet är avklarat och mina halvsyskon har fått ut sin laglott, dom har godkänt detta i skrift. Har dom något mer att hämta när min mor går bort, sk efterarv? Vad kan min mor göra med den delen som hon ärvt med fri förfoganderätt? Innebär det att hon kan göra vad som helst med pengarna förutom att testamentera bort dom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som är aktuella för denna fråga finns i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad som hände vid din pappas bortgång

Ett äktenskap avslutas när en av makarna avlider (1 kap. 5 § första stycket ÄktB). När detta sker ska en bodelning mellan makarnas gemensamma giftorättsgods göras (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Huvudregeln är att makarnas egendom är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § första stycket ÄktB). Makarnas giftorättsgods läggs sedan samman och delas lika mellan makarna, efter att avdrag för skulder gjorts (11 kap. 3 § första stycket ÄktB). Den efterlevande maken får då häften av det gemensamma giftorättsgodset med full äganderätt. Den andra halvan går till den avlidnes makens dödsbo och det beloppet tillsammans med eventuell enskild egendom är alltså det arv som ska fördelas efter din pappas bortgång (hans kvarlåtenskap).

Särkullbarns arvsrätt går före efterlevande makens arvsrätt

Barn tillhör den första arvsklassen och har då som utgångspunkt rätt att dela lika på den avlidne förälderns kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). När det finns en efterlevande make så har dock denne rätt att ärva framför barnen men detta gäller endast gemensamma barn (3 kap. 1 § första stycket ÄB). I och med att din pappa hade särkullbarn ärver de direkt vid din pappas bortgång (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Därmed har det redan fått sin del av din pappas kvarlåtenskap vilket betyder att de inte kommer ärva något vid din mammas bortgång.

Efterlevande makes arvsrätt går för bröstarvingars arvsrätt

I och med att dina föräldrar var gifta vid din pappas död har din mamma rätt till att ärva sin man i egenskap av efterlevande maka (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Det innebär att din mamma ärver din pappas kvarlåtenskap med fri förfoganderätt innan du är gemensamt barn till dina föräldrar ärver (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Det är då endast du som bröstarvinge till din mamma som ärver både efter din pappa (så kallat efterarv) och din mamma (3 kap. 2 § första stycket ÄB).

Fri förfoganderätt

Med fri förfoganderätt menas att din mamma fritt kan disponera egendomen men hon får inte testamentera bort eller vidta handlingar utan tillbörlig hänsyn mot arvingar som har rätt till efterarv, till exempel ge bort delar av arvet som gåva till andra än arvingar (3 kap. 3 § första stycket ÄB).

Sammanfattning

Alltså för att svara på dina två frågor. Din pappas särkullbarn ärver inte efter att din mamma gått bort då de redan fått ut sin del av din pappas kvarlåtenskap. Det faktum att din mamma ärvt din pappas kvarlåtenskap med fri förfoganderätt innebär att hon fritt kan disponera egendomen men hon får inte testamentera bort eller vidta handlingar utan tillbörlig hänsyn mot dig som bröstarvinge.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba Kristensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (962)
2021-09-09 Omfattas sambor av "svågerlag" i 10:4 ärvdabalken?
2021-09-08 Vem ärver om arvingar saknas i England? Sanning eller bedrägeri?
2021-09-03 Hur mycket måste en dödsbodelägare betala för att lösa ut andra dödsbodelägare vid arv av fastighet?
2021-08-31 Anhörig avliden utomlands

Alla besvarade frågor (95663)