Fri förfoganderätt och gåvor

Hej! Min mor har nyligen blivit änka. Hon var omgift och har 3 barn sen tidigare maken hade inga barn men har en syster som efter arvinge. Min mor har fri förfogande rätt och min fråga är. Kan hon skänka pengar till barnbarn utan framtida problem och skall gåvobrev upprättas?

Lawline svarar

Hej,
Tack för din fråga. Precis som du säger är den avlidne makens syster efterarvinge. På grund av detta har din mor enbart ärvt med fri förfoganderätt istället för full äganderätt.Den fria förfoganderätten innebär att din mor får göra i princip vad hon vill med de tillgångar hon erhöll från maken, med vissa begränsningar. Hon får bland annat avyttra egendom hon erhållit och, som i det här fallet, även ge bort tillgångar som t.ex. pengar. Vad hon inte får göra är att testamentera bort eller genom förmånstagarförordnande bestämma vad som ska hända med den kvotdel som den avlidne makens syster ska ha i efterarv vid din mors bortgång. Detta är en annan fråga och berörs inte närmare här. Din mor får således ge sina barnbarn pengar som gåva medan hon lever trots den fria förfoganderätten utan att barnbarnen blir återbetalningsskyldiga till den efterarvsberättigade systern.   
     Vad som kan orsaka problem är två företeelser. Den ena blir relevant enbart då din mors barnbarn står näst i tur att ärva henne vid hennes bortfall.  Det är fallet om barnbarnets (det barnbarn som ska erhålla gåvan) förälder är avliden vid gåvans givande. I så fall räknas gåvan som förskott på arv ifall din mor inte uttryckligen säger annat. Det innebär att den gåva som barnbarnet erhöll minskar den arvslott som barnbarnet senare kommer få då din mor avlider. För att undvika detta kan din mor i så fall t.ex. skriva ett gåvobrev och uttryckligen ange att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Som sagts tidigare gäller detta bara då din mors barn avlidit och det avlidna barnets barn ska erhålla gåvan.   
Det andra problemet som kan uppstå är bevisproblem vad gäller gåvan till barnbarnen. Det kan t.ex. bli som så att frågan uppkommer vid din mors bortfall huruvida den summa barnbarnen erhöll verkligen var en gåva eller om det ska ses som ett lån. Den som erhållit pengarna, således barnbarnen, har bevisbördan för att det faktiskt var en gåva. Det här problemet kan lösas genom att din mor upprättar gåvobrev. Genom att upprätta gåvobrev kommer inga frågetecken dyka upp angående överlåtelsens klassificering. Att ha transaktioner i skriftlig form är alltid att rekommendera.

Vänliga hälsningar, 

Beatrice RohdinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”