Fri förfoganderätt i testamente

Hur skall nedanstående skrivning i ett testamente tolkas:

Min hustru skall med fri förfoganderätt erhålla min fastighet eller den fastigheUbostadsrätt eller annan bostad som kan ha trätt i dess ställe samt eller den fastighe bostadsrätt eller annan bostad som kan ha trätt i dess ställe samt lösöret i densamma. Efter hennes frånfälle skall egendomen tillfalla mina bröstarvingar att fördelas enligt lag. Mina bröstarvingar skall erhålla övrig egendom, inbegripet den egendom som min hustru erhållit med fri förfoganderätt, att fördelas mellan dem enligt lag.

Den egendom som sålunda tillfaller bröstarvingarna skall vara deras enskilda egendom liksom vad

som kan träda i dess ställe ävensom avkastningen av densamma.

Fri förfoganderätt innebär bl.a. att hon kan sälja fastigheten och "festa upp pengarna" men å andra sidan

tycker jag att fri förfoganderätt blockeras av "efter hennes frånfälle skall egendomen tillfalla mina bröstarvingar".

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör fri förfoganderätt och hur det påverkar tolkningen av ett testamente. Jag ska göra mitt bästa för att vara tydlig och svara på din fråga.

Fri förfoganderätt definieras inte i ärvdabalken, som är den lag som reglerar frågor om arv och testamenten. Exakt vad det innebär och får för betydelse framgår av böcker på ämnet och förarbeten till lagen. Fri förfoganderätt är steget precis innan full äganderätt kan man se det som. Du kan sälja, spendera och omvandla pengarna/egendomen som du har med fri förfoganderätt men du kan inte testamentera gällande egendomen.

Skillnaden mellan fri förfoganderätt och full äganderätt framgår som tydligast när det kommer till bodelningen och de berörda personerna har avlidit. Det är då man ser att egendomen i ditt fall inte är hustruns utan något från maken hon fått använda som hon vill fram tills hennes död.

Tolkningen kompliceras alltså inte av skrivelsen gällande festande och försäljning av fastigheten. Har man egendom med fri förfoganderätt har man nästan alltid rätt att sälja och spendera pengarna. Däremot kan man tycka det är dålig stil eller liknande, men i Sverige är det så fri förfoganderätt fungerar. Faktumet att maken skrev i testamentet att hustrun får spendera pengarna är inget som påverkade vad hon enligt rätten får göra, då det följer med fri förfoganderätt att hon får spendera pengarna.

Jag förstår vad du menar med "egendomen tillfalla mina bröstarvingar", vilket inte är något jag med säkerhet kan säga vad ha menade. Däremot har bröstarvingar rätt till arv enligt lagen på exakt det sätt han skrivit. Man kan tolka det som att han ville vara tydlig att om det finns något kvar så ska det när hon dött gå till hans barn.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Kajsa SvenssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning