Fri förfoganderätt för efterlevande make

2018-01-01 i Efterarv
FRÅGA
Hej, hur fungerar det om man enligt önskan avstår som särkullbarn avstår från att kräva sin laglott och liksom gemensamma barn få sitt arv först när båda make/maka har gått bort? Om exempelvis den arvstagande maken spenderar det tidigare avsedda arvet som särkullbarnen enligt lag har rätt att få.Tacksam för svarMvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om arv hittar du i ärvdabalken (ÄB).

När en make avlider går makens kvarlåtenskap som huvudregel till den efterlevande maken. Gemensamma barn till makarna får alltså inte ut sitt arv förrän även den efterlevande maken har avlidit. Som särkullbarn har man dock rätt att få ut sitt arv direkt, 3 kap. 1 § ÄB. Särkullbarnet kan välja att avstå från denna rätt till förmån för den efterlevande maken, som då ärver egendomen med fri förfoganderätt. Detta innebär att särkullbarnet istället har rätt till efterarv när den efterlevande maken avlider. Efterarvet utgörs av en kvotdel (motsvarande andelen som arvet utgjorde i förhållande till den totala förmögenhetsmassan) av den efterlevande makens kvarlåtenskap vid dennes bortgång, 3 kap. 2 § ÄB.

Att den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt innebär att denne får förfoga över egendomen men inte testamentera bort den. Det är alltså i princip fritt fram för den efterlevande att konsumera eller ge bort egendomen. Ett undantag är dock att den efterlevande inte får, genom gåva eller annan liknande handling, orsaka en väsentlig minskning av kvarlåtenskapen, 3 kap. 3 § ÄB. I sådant fall kan arvingarna till den först avlidne maken kräva att den efterlevande maken kompenserar dem för minskningen. Vid bedömningen av vad som anses vara en väsentlig minskning av kvarlåtenskapen ska hänsyn tas till hur stort värdet av minskningen är i förhållande till övrig kvarlåtenskap.

Sammanfattningsvis kan den efterlevande maken, förutom genom testamente, fritt förfoga över kvarlåtenskapen. Han eller hon får dock inte genom gåva eller liknande handling orsaka en väsentlig minskning av kvarlåtenskapen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (823)
2022-01-20 Efterarv när testamente saknas
2022-01-20 Fördelning av arv när efterlevande make med särkullbarn avlider
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor
2022-01-09 Hur blir arvsordning när det inte finns några bröstarvingar? Vad är en efterarvinge?

Alla besvarade frågor (98612)