Fri förfoganderätt eller full äganderätt?

2015-11-14 i Efterarv
FRÅGA
Min maka är avliden, vi hade inga gemensamma eller särkullbarn. Vi hade ett äktenskapsförord. Jag ägde ca 60% av tillgångarna och han 40%. Vi hade inget testamente. Ärvde jag henne med fri förfoganderätt eller med full äganderätt? Min andra fråga gäller hennes efterarvingar. När jag avlider, har de rätt till 40% av min totala kvarlåtenskap eller utgår man ifrån kvarlåtenskapen vid min makas bortgång?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Eftersom du ärvde henne genom regeln i ärvdabalkens 3 kap 1 § och inte genom testamente så har du fri förfoganderätt över tillgångarna men inte full äganderätt. Det innebär att du fritt får förfoga över tillgångarna under din livstid men inte fördela den andelen av egendomen genom testamente.

Efterarvingarna ska ta samma andel i boet efter bodelningen som du ärvde av din maka. Det innebär att de ärver 40 % av din totala kvarlåtenskap när du dör.

Hoppas det var svar på dina frågor!

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll