Fri förfoganderätt

2019-06-30 i Efterarv
FRÅGA
Hej. Vad betyder följande: Den av oss som överlever den andre ska erhålla hela den först avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Den efterlevande har således inte rätt att testamentariskt förfoga över kvarlåtenskapen. Vad innebär den sista meningen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den andra meningen är egentligen ett förtydligande av vad den första meningen innebär. Att egendom vid en persons frånfälle tillfaller en annan person, t.ex. en efterlevande make, med fri förfoganderätt innebär att den efterlevande ärver egendomen med fri dispositionsrätt. Den efterlevande maken har alltså rätt att förfoga över egendomen som denne vill, men saknar full äganderätt och närmare bestämt rätt att testamentera egendomen. Om den först avlidne maken har bröstarvingar som inte är gemensamma med den efterlevande maken krävs dock att den först avlidne makens bröstarvingar avstår från sitt arv för att en efterlevande maken ska kunna ärva hela den först avlidne makens egendom. Om någon gemensam bröstarvinge eller bröstarvinge, förälder, syskon eller syskons avkomling till den först avlidne maken lever vid den efterlevande makens död ska s.k. efterarv utgå. Hälften av den efterlevande makens dödsbo ska tillfalla de som då har den bästa arvsrätten efter den första avlidne maken, d.v.s. i första hand den först avlidne makens bröstarvingar. Fri förfoganderätt innebär alltså en inskränkning i den efterlevande makens testationsrätt till förmån för den först avlidne makens bröstarvingar och deras arvslott respektive gemensamma bröstarvingars laglott.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Fredrik Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (678)
2020-05-31 Efterarv, halvsyskon och fördelning av arv
2020-05-24 Efterarvsrätt vid värdeminskning i förmögenhetsmassan
2020-05-23 Efterarvsrätt efter testamenterad egendom
2020-05-23 Har jag rätt att ärva när min avlidna systers make avlider?

Alla besvarade frågor (80701)