Fri förfoganderätt

2016-10-29 i Efterarv
FRÅGA
En bekant har blivit änka och inbördes testamente säger att den som överlever den andre, ska med friförfoganderätt erhålla den avlidnes kvarlåtenskap med undantag för bröstarvinges rätt till laglott. Hon har en son, (mannen som dog är inte pappa) Har hon då rätt att minska sitt ärvda kapital nu emedan hon lever, genom att ge gåva till en syster och makens syster. Bröstarvinges laglott kommer väl först när hon är död?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att ärva med fri förfoganderätt innebär en rätt att fritt förfoga över den ärvda egendomen med undantag från att testamentera bort den. Det innebär att man genom exempelvis gåva kan minska det ärvda kapitalet.

Om de hade gemensamma barn kommer denne att få ärva först när din bekanta går bort.

Har du fler funderingar är det bara att återkomma!

Vänliga hälsningar,

Jesper Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll