Frånvaro vid bouppteckning

FRÅGA
Hej!Det är så att min Farfar har gått bort och vi skall nu dela upp hans dödsbo. Jag är ensam arvinge på min fars sida så är alltså jag och min faster som skall vara med på bo upptäckningen. Jag kan dessvärre inte närvara pga utlandsvistelse. Kan jag utse en man som går i god for mig? Vart finner jag isåfall ett sådant dokument?Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!

Vid en bouppteckningsförrättning antecknas den avlidnes tillgångar och skulder på dödsdagen. Reglerna finner du i Ärvdabalken: här
Det handlar således inte om att dela upp tillgångarna mellan dödsbodelägarna, det görs vid arvsskiftet.
En av dödsdelägarna får agera bouppgivare. Bouppgivaren ska alltså uppge vilka tillgångar och skulder den avlidne hade på dödsdagen. Du kan alltså antingen skriva en fullmakt på att bouppgivaren ska representera dig vid förrättningen eller så erkänner du skriftligen att du lagligen har blivit inkallad till bouppteckningen av din farfar.
Det ställs däremot inga krav på att du ska närvara under förrättningen av din farfar. Det enda som krävs av skatteverket, som registrerande myndighet är bevis på att du har blivit underrättad om bouppteckningen i god tid eller alternativt blivit representerad genom en fullmakt av någon som kan närvara på förrättningen.
En fullmakt ställs oftast till en dödsbodelägare som närvarar under bouppteckningen- bouppgivaren. Du kan dock även upprätta fullmakt åt någon annan att bevaka dina intressen under bouppteckningen.

En fullmakt kan förslagsvis se ut så här:

Fullmakt för... (Namn och adress)...
...Att vid bouppteckning efter (Namn och adress)...
...Bevaka min mina intressen samt föra min talan.

Ort och datum

Din underskrift... Namnförtydligande


Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Hälsningar,

Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (983)
2020-08-11 Kallelse till bouppteckningsförrättning
2020-08-06 Särkullbarn tar egendom från dödsboet, är detta straffbelagt?
2020-08-06 Skatteskuld för avslutat dödsbo?
2020-07-29 Hindra delägare från att rota i dödsbo?

Alla besvarade frågor (82735)