Frånvaro på lektion på grund av mobiltelefon

FRÅGA
Min fråga är följande: Får en lärare ge dig frånvaro ifall mobilen ligger på bänken avstängd utan att den stör?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga på vilken nivå du studerar, men jag utgår ifrån att det är på gymnasienivå. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga om det är en annan nivå!

Skolplikten och närmare om närvaros innebörd

Eftersom din fråga berör skolväsendet och mer specifikt närvaro så blir skollagen tillämplig. Av 7 kap. 17 § första stycket skollagen framgår din skolplikt och att en elev ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen. För att du skall ges närvaro framgår det av 15 kap. 16 § första stycket skollagen att en elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om inte du har ett giltigt skäl att utebli.

Frånvaro

Själva begreppet frånvaro är inte specifikt reglerat. Skollagen säger alltså inte ordagrant eller tydligt nog vad det betyder. Det innebär att det är upp till skolan och den lärare som undervisar en elev att avgöra om hen ska anses ha varit närvarande eller frånvarande.

I ditt fall har din lärare gjort en bedömning som landat i att du varit frånvarande i undervisningen. Det är dock svårt för mig att göra en mer djupgående bedömningen utan fler omständigheter, såsom exempelvis om läraren bad dig lägga ner den i väskan. Mitt tips till dig är att prata med läraren och fråga varför denne bedömt att du varit frånvarande i lektionen.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Halwachi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (367)
2021-10-16 Har skolan anmälningsplikt till polisen vid misstanke av brott?
2021-10-15 Vad krävs för att komma in på juristprogrammet?
2021-10-14 Frånvaro på lektion på grund av mobiltelefon
2021-10-08 Ger en kandidatexamen i sociologi behörighet till myndighetsutövning?

Alla besvarade frågor (96481)