Frånvarande förälder rätten till umgänge

2016-05-01 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej, jag har en dotter 11 år. Hennes far bara försvann från vårt gemensamma hem när hon knappt va 3 år. Han flyttade till Göteborg och skaffade ny familj fick jag sen veta. Varken jag eller min dotter hörde något på flera år och efter 4 år ringde jag upp honom för att begära ensam vårdnad. Han gick med på att ge mig det om han fick börja träffa min dotter igen. Efter mycket funderande och bekräftelse från honom att han aldrig skulle överge henne igen gick jag med på det. Det fungerade bra i ca 6 månader, sedan kunde det gå veckor och ibland månader innan han hälsade på eller svarade I telefon. Efter ca 1 år dog kontakten helt och hållet och det har nu gått 2 år sen vi hörde något. Efter all besvikelse min dotter har fått ta har jag nu bestämt att han får hålla sig borta från henne. Jag undrar vad som kan hända om han tar kontakt och försöker få igenom nån slags umgängesrätt. Kan han få rätt efter att ha håll sig undan så många år? Kan han få gemensam vårdnad om han går till rätten? Jag vill inte se min dotter må dåligt mer över att han bara försvinner och tycker det bästa för henne är att bara låta oss vara. /Orolig mamma
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med dig fråga!

I alla beslut som rör ett barn ska barnets bästa vara avgörande enl. 6 kap 2a§ Föräldrabalken (1949:381) (FB). Vid bedömningen av vad som anses vara barnets bästa ska fästas särskilt avseende vid risken att barnet far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar.

Vad jag förstår har du nu alltså ensam vårdnad om dottern och är orolig för att hennes pappa och du kan få gemensam vårdnad om han går till rätten. Enl. 6 kap 5§ FB ska rätten besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna om någon av föräldrarna eller båda vill få en ändring i vårdnaden. Vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam ska rätten fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten ska även besluta om ändring i vårdnaden om en förälder gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i omsorgen enl. 6 kap 7§ FB.

Jag kan tyvärr inte att säga hur rätten kommer döma om han skulle yrka gemensam vårdnad eller umgängesrätt då jag inte har all information. Din dotter har enl. 6 kap 15§ FB rätt att träffa pappan då hon inte bor med honom. Detta är en rätt som tillfaller dottern och pappan har alltså inte någon rätt att träffa henne om hon inte vill. Föräldrar har dock ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den föräldern barnet inte bor med tillgodoses. Enl. 6 kap 15a§ FB får rätten på talan av en förälder som vill umgås med sitt barn besluta om umgänge mellan barnet och föräldern, även här är självklart barnets bästa avgörande. Anser rätten att det är i din dotters bästa intresse att hon får umgås med sin pappa är umgängesrätt en trolig utgång.

Enl. 6 kap 18§ FB kan föräldrar genom samarbetssamtal hos socialtjänsten få hjälp att enas i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge varför jag skulle rekommendera er att söka hjälp där först innan ni eventuellt tar det till domstol.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (756)
2020-09-28 Vilka omständigheter beaktas i vårdnadstvister?
2020-09-27 Vem ska skjutsa barnen vid överlämning mellan hemmen då den ena föräldern flyttar till en ny kommun?
2020-09-15 Kan fadern avsäga sig vårdnaden för vårt barn?
2020-09-15 Beslutsfattande vid gemensam vårdnad och växelvis boende

Alla besvarade frågor (84485)