Frånträda köp av hus

2017-09-14 i Köpavtal
FRÅGA
Hej! Jag är på väg att köpa ett hus, och jag har så gott som lovat detta till säljaren. Nu visar det sig att huset har så många och stora fel att jag inte har råd att renovera det, då kommer jag förlora samtliga mina pengar jag har. Nu ska säljaren åka dit och flyttstäda huset. Men jag känner att jag vill avbryta köpet får jag det? Säljaren har påbörjat ett köpedokument. Har jag bundit och förbundit mig till något? Snälla svara mycket fort då köpet äger rum i slutet av denna månad.Kan och får jag avbryta mitt köp? Vi har bara tagit allt muntligt ännu. Men säljaren har tagit bort annonsen från säljplatsen då jag sågott som lovat. Men jag känner att nej detta går inte, jag har verkligen inte råd. Vad ska jag och får jag göra? Kan säljaren stämma mig för något? Men vi har ju inte skrivit på papperna ännu eller signerat de påbörjade dokumenten. Personen säljer privat utan mäklare.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att lova någon att köpa eller sälja ett hus (vilket är fast egendom) är inte gällande enligt svensk rätt. För att ett köp av ett hus ska bli gällande krävs att köpare och säljare ingår ett avtal med varandra. Ett sådant avtal är ett s k formalavtal, vilket innebär att avtalet måste ha en viss form för att det ska bli giltigt och för att köpet av huset därmed ska bli gällande. Enligt 4 kap 1§ första stycket Jordabalken är de krav som ställs för att ett avtal ska bli giltigt vid köp av fast egendom följande:
- Avtalet ska upprättas i skriftlig köpehandling
- Köpehandlingen ska undertecknas av både säljaren och köparen
- Handlingen ska innehålla uppgift om köpeobjektet samt köpeskillingen
- Det ska finnas en överlåtelseförklaring i köpehandlingen,

Ett bindande avtal uppstår alltså först då båda parter har undertecknat köpehandlingen, under förutsättning att även övriga ovanstående moment är uppfyllda. Om något av dessa fyra moment inte är uppfyllt, har säljare och köpare inte ingått ett giltigt avtal om köp av fastighet, se 4 kap 1§ tredje stycket Jordabalken. Detta innebär att varken säljare eller köpare är bundna av köpeavtalet. Eftersom parterna inte är bundna, innebär det vidare att både säljare och köpare kan frånträda köpet.

Eftersom varken du eller säljaren har undertecknat någon köpehandling ännu, har ni inte ingått ett bindande avtal om köp av huset. Varken du eller säljaren är ännu bundna av köpeavtalet, vilket innebär att du fortfarande har möjlighet att frånträda köpet. Jag rekommenderar dig att meddela säljaren att du inte vill fullfölja köpet så snart du kan.

Hoppas att mitt svar är till din hjälp!

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?