Frånträda hyresavtal och dess uppsägningstid innan tillträde?

2017-02-08 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej!Jag har skrivit ett andrahandskontrakt på en lägenhet i 6 månader. Tillträde är 1 mars.Nu har jag fått en annan lägenhet med förstahandskontrakt och vill därför bryta avtalet med den andra lägenheten. Finns det någon möjlighet att avbryta avtalet då jag ännu inte tillträtt lägenheten. Har svårt att tyda vad lagen säger men i jb kap.12 6 § andra stycket står det att om uppsägning sker innan hyresgästen har tillträtt lägenheten upphör avtalet att gälla direkt. Eller måste jag betala för de tre månader uppsägningstiden är?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 12 kap. 3 § 2 st. Jordabalken (JB) här kan hyresavtal ingås för bestämd tid. Sådana avtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång, såtillvida inte annat har avtalats. I 12 kap. 5 § 1 st. JB här står det dock att en hyresgäst, som ingått hyresavtal för bostadslägenhet, alltid får säga upp avtalet så att det upphör att gälla. Denna uppsägningsrätt kan utnyttjas av bostadshyresgästen oavsett vilken hyres- och uppsägningstid som avtalats, och skäl för uppsägningen behöver inte anges. Uppsägningstiden är tre månader enligt 12 kap. 5 § 1 st. JB här , vilket ni även verkar ha avtalat om i andrahandskontraktet. Således är det denna uppsägningstid som gäller.

I 12 kap. 6 § 1 st. JB här regleras fall där hyresavtal genast upphör att gälla efter uppsägning, dvs. utan någon uppsägningstid trots att sådan finns avtalad. Dessa situationer är när hyresgästen säger upp avtalet på grund av brister i lägenheten samt när hyresvärden säger upp avtalet på grund av förverkande. Paragrafens andra stycke gäller andra fall av förtida frånträdande av hyresavtalet än de som jag nyss nämnt. Dessa situationer är av speciell karaktär och är därmed inte tillämpliga på de omständigheter som föreligger i ditt fall. Med det sagt är det alltså tre månaders uppsägningstid som gäller för dig. Mitt tips är att genast säga upp hyresavtalet så att uppsägningstiden börjar löpa. Möjligtvis kan du försöka förklara läget för personen som du ingått avtalet med, och på så sätt kanske komma fram till en lösning. Sammanfattningsvis kan i alla fall sägas att du är skyldig att betala hyran för de månader uppsägningstiden gäller. Detta eftersom ni har ingått ett avtal som är bindande för båda avtalsparter.

Jag hoppas att du fick hjälp med det du behövde!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (700)
2021-08-03 Kan hyresgästen säga upp avtalet efter hyresvärden?
2021-07-31 Åldersgräns vid andrahandsuthyrning
2021-07-29 Kan vi säga upp hyresavtalet till en villa i förtid?
2021-07-29 Gäller en månads uppsägningstid när jag hyr en bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (94603)