Frånträda förhandsavtal vid bostadsrättsköp

2016-02-02 i Bostadsrätt
FRÅGA
Har man rätt att bryta ett köpekontrakt av nyproducerad lgh? I förhandsavtalet står det överlåtelse Mars 2016, nu har byggföretaget flyttat fram datumet i början på 2017. De bor idag i en hyresrätt, efter flytt från södra Sverige, där kontraktet går ut till våren 2016 och ska säljas. De hamnar på ”gatan” om de inte köper en lgh tills den nyproducerad blir klar, vilket de ej har pengar till. Mäklaren är medveten om deras problem, men..??Hjälp!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föravtal som dessa får träffas angående bostadsrätter som jag antar att detta är.

I bostadsrättslagen (se här) står om föravtal och att dessa får tecknas för lägenheter som ännu inte färdigställts. Detta kallas förhandsavtal och står i 5 kap. 1 paragrafen bostadsrättslagen (se här).

Det är ett bindande avtal och i Sverige finns principen om att avtal ska hållas. Denna princip är däremot inte absolut. Det finns undantag till avtalslagen i andra lagar och även i detta fall finns några undantag.

Dessa undantag finns i 5 kap. 8 paragrafen bostadsrättslagen (se här). Där finns tre fall när förhandsavtalet får frånträdas. Gemensamt för alla är att avtalet måste vara uppsagt, alltså att bostadsrättsföreningen meddelas om att den blivande bostadsrättsägaren säger upp avtalet.

Punkten som blir mest relevant i detta fall är andra punkten: Upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen.

Det betyder alltså att den blivande bostadsrättsägaren får frånträda avtalet om bostadsrättsföreningen inte har gjort tillräckligt för att bostaden ska vara beboelig den tidpunkt, eller inom skälig tid efteråt, det var överenskommet.

Vad är då att se som försummande? Enligt propositionen (förslaget/förarbetet till lagen, prop. 1990/91:92 s. 187) så är allt som inte är den blivande hyresgästens fel att se som försummelse från bostadsrättsföreningen.

Skälig tid nämns i propositionen som att vara kort efter det överenskomna datumet.

För att sammanfatta: De har alltså rätt att frånträda avtalet om köp av bostadsrätten om de först sagt upp avtalet och sedan säger att de vill frånträda det. Så länge de inte är orsaken till den sena flytten och att flytten inte sker kort efter att den tid de kom överens om.

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1183)
2021-05-07 Är det okej att bo i en bostadsrätt och driva sin verksamhet hemma?
2021-05-03 Ansvar för fuktskada i bostadsrätt på grund av bristfällig ventilation
2021-04-30 Får styrelsen i en BRF ändra användningen av lokaler själva?
2021-04-30 Får mina barn bo kvar i min bostadsrätt även om jag flyttar?

Alla besvarade frågor (92106)