Frånträda fastighetsköp efter att bygglov inte beviljats

FRÅGA
Hej,Jag har en fråga angående fastighetsrätt. Jag har nyligen skrivit på ett kontrakt för att köpa en stuga och jag har planerat att bygga ut stugan. Därför undrar jag om inte mitt bygglov beviljas kan jag då ta tillbaka fastighetsköpet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns olika förutsättningar för att en köpare ska kunna frånträda ett köpekontrakt av fastighet. Köpare kan exempelvis häva köpet eller begära återgång.

Häva köpet

För att häva köpet krävs det att det föreligger ett fel i fastigheten och att felet är väsentligt (4 kap. 12 § och 4 kap.19 § jordabalken).

Återgång av köpet

Köparen kan även begära återgång om det skulle vara så, att det i avtalet finns ett villkor som möjliggör återgång (4 kap.19 § jordabalken). Exempelvis skulle ett sådant villkor för återgång kunna vara, att köparen har möjlighet att frånträda avtalet, om denne inte beviljas bygglov. Ett sådant villkor måste dock vara inskrivet i avtalet vid ingåendet av avtalet.

Ogiltigt köp

Skulle inte formkraven för upprättande av köpekontrakt (4 kap. 19 § jordabalken) vara uppfyllda, medför detta en möjlighet att frånträda köpet, eftersom köpet i sådant fall skulle vara ogiltigt.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (295)
2021-11-29 Hur säljer jag min fastighet till mitt barn?
2021-11-29 Har man rätt till ersättning för annat boende vid ohyra i bostad?
2021-11-28 Ingår en paviljong i en fastighetsförsäljning?
2021-10-22 Ingår garderober vid fastighetsköp?

Alla besvarade frågor (97671)