Frånta förälder umgängesrätt

2021-02-04 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej,Jag har ända sedan jag vänta vår son fått höra från socialen att jag ska ha ensam vårdnad.Jag har ensam vårdnad och har försökt ha ett sunt umgänge med barnets fader.Men fadern till barnet har gjort sexuella påhopp på mina äldra flickor. Samt påpekat att han ville skaffa syskon till vår son med dem. Socialen har pratat med fadern och sedan sagt till mig att bryta all kontakt mellan fadern och sonen (18månader). Även stödet från familjebehandlarna råder mig att inte låta barnet ha någon kontakt med fadern då han är extremt gränslös samt hans mamma och hans syster.Hela situationen är spänd och han säger att han har sin umgängesrätt och då kan han komma och gå hur han vill. Historian är lång och det är för mycket för att veta vart man ska börja. Hur ska jag gå tillväga?Mina andra barn är obekväma i hans sällskap och flickorna gömmer sig när han kommer.Han förstår inte att han ej kan komma när han vill.Han har även stått och tjuvlyssnat utanför vår ytterdörr.Polisen kan ej sätta en anmälan om kontaktförbud säger de då han juridiskt fortfarande har umgänge.Jag vet verkligen inte vad jag ska ta mig till.Är trött på sexuellt ofredande samt kränkningar och nedvärderingar.Vad kan jag göra för vår sons bästa??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag kommer nedan att besvara din fråga med utgångspunkt i Föräldrabalken.

Vad har du rätt att göra enligt lag

Du har rätt att neka pappan umgänge om han vill umgås med barnet på andra än de bestämda tiderna, om ni har ett umgängesavtal. Detta kan du göra i egenskap av ensam vårdnadshavare enligt 6 kap. 11 § FB.

Om ni inte kommer överens i familjerätten finns det möjlighet för dig att vända dig till domstol och begära att du får enskild vårdnad. Vid bedömningen om frågan om vårdnad fästs särskild vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § FB).

Vad som är sådana samarbetsproblem att vårdnaden bör ändras till enskild får bedömas från fall till fall. Viss ledning kan tas från rättsfallet NJA 2007 s. 382. I rättsfallet uttalade Högsta Domstolen:

"Uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern liksom för bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämka samman sin uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa".

Om ena vårdnadshavaren struntar i att utöva sin vårdnad om barnet, alltså att inte hämta barnet när barnet ska vara hos hen, kan detta vara en anledning till att hen kanske inte är en lämplig förälder och den andre föräldern kan ta till rättsliga åtgärder därefter för att få ensam vårdnad. (6 kap. 8a§ föräldrabalken).

Sexuella trakasserier är brottsligt och olagligt enligt 1 kap 4 § Diskrimineringslagen, för ofredande 4 kap. 7§ Brottsbalken eller sexuellt ofredande 6 kap. 7 § Brottsbalken. Detta är brott som bör anmälas.

Vad innebär detta för dig - Sammantaget har du rätt att neka pappan rätt att umgås med barnet under icke bestämda tider samt att om du vill ha ensam vårdnad om barnet ska du vända dig till domstol. För att upphäva umgängesrätten krävs det att du går till domstol med detta för att upphäva den. Om du är intresserad av detta rekommenderar jag att du hör av dig till våra duktiga jurister på lawline för vidare konsultering angående möjligheterna till att begränsa faderns umgängesrätt.

Brott som har begåtts gentemot dig av denne man bör även anmälas till polisen.

Hoppas att de var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (872)
2021-10-24 Påverkar en separation bland föräldrarna vårdnaden över barnen?
2021-10-18 Vad händer om man ger upp vårdnaden av sina barn?
2021-10-15 Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?
2021-09-30 Nekad att träffa barnet av boendeföräldern

Alla besvarade frågor (96532)