FrågaAVTALSRÄTTAvtal17/06/2013

Frångå ett ingånget avtal

Hej, min bekant har ett enskilt företag och har dessvärre hamnat i en tråkig situation med ett företag som förmedlar mobiltjänster. Företaget hävdar att de agerar å ett större telekombolags vägnar och vill göra gällande att min bekant har tecknat ett muntligt avtal med bolaget. Förmedlaren hänvisar till ett inspelat telefonsamtal där min bekant mycket riktigt tackar ja till det aktuella erbjudandet. Dock, det tycks oklart huruvida min bekant är helt införstådd i avtalets villkor, vidare är det mycket oklart om avtalet tecknas privat eller åt företaget, bl.a. uppger säljaren klart och tydligt att kunden är individen ifråga, istället för att nämna företagsnamnet. Min bekant har velat upphäva avtalet sedan första början, dock vägrar förmedlaren av abonnemanget och hotar numer med en rättslig åtgärd. Min fråga är helt sonika vilka rättigheter min bekant har att upphäva avtalet, beroende på om det tecknats som privatperson (vilket hänvisas till i det inspelade samtalet), alternativt i egenskap av enskild firma. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Om avtalet ingåtts med din bekante som konsument är Distans- och hemförsäljningslagen tillämplig. Där anges en ångerrätt på 14 dagar som din bekante kan använda sig av enligt 2 kap 9 § https://lagen.nu/2005:59#K2P9S1. Om avtalet ingåtts som näringsidkare från din bekantes sida blir det svårare att komma ur avtalet. Då skulle någon av Avtalslagens ogiltighetsregler kunna bli tillämpliga, t.ex. 30 § https://lagen.nu/1915:218#P30S1 som anger att ett avtal blir ogiltigt om det framkallats genom svikligt förledande. Det brukar dock krävas ganska mycket för att ett avtal ska kunna bli ogiltigförklarat genom svek, vilket innebär att regeln tillämpas relativt sällan. Tyvärr är det ganska svårt för en näringsidkare att komma ur ett ingånget avtal med en annan näringsidkare.

Anledningen till att reglerna är uppmjukade för konsumenten är att konsumenten ses underlägsen näringsidkaren och mer skyddsvärd medan två näringsidkare ses som mer jämlika parter.

Vänligen


Lovisa HedlundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning