Från vilken tidpunkt gäller marknadsvärdet på huset vid en bodelning?

2020-08-19 i Bodelning
FRÅGA
Vi skiljde oss i september 2019 men har fortfarande inte gjort någon bodelning. Jag bor kvar i huset och undrar vilket datum som gäller för husets värde när vi väl gör en bodelning?
SVAR

Hej, och tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

Som jag uppfattar din frågeställning så funderar du över vid vilken tidpunkt som man vid en bodelning skall ta marknadsvärdet på huset. Alltså, är det husets marknadsvärde när ni sökte om skilsmässa, är det dagens marknadsvärde eller är det marknadsvärdet när ni köpte huset?

För att finna svaret på din fråga så kommer vi behöva titta på bestämmelserna i äktenskapsbalken och vad de säger man skall göra vid en bodelning.

Vad är då utgångspunkten?

Utgångspunkten är alltid att man skall titta på det värde som huset har när ni ansöker om skilsmässa (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Detta innebär att marknadsvärdet huset hade den i september 2019 är det som ni skall förhålla er till när ni skall göra en bodelning.

Sammanfattning:

Så när ni väl bestämmer er för att göra bodelningen, så kommer det alltid vara de egendomsförhållandena som ni hade när ni ansökte om skilsmässa som är vägledande. Därför kommer värdet av huset vid denna tidpunkt vara det som ni utgår ifrån.

Jag hoppas ni att du har fått svar på din fråga och att det går bra vid den framtida bodelningen.

Lycka till!

Allt gott,

Josefine Bågholt
Fick du svar på din fråga?