Från vilken tidpunkt beräknas vad som ska ingå i ett arvsskifte?

Hej! Jag undrar från när man kan räkna vad som ska ingå i en laglott? Kan t.ex. en överföring av pengar från den senare avlidne föräldern till sin maka räknas in i laglotten eller är den att betrakta som att vara "utanför" det som ska skiftas?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tolkning av fråga och tillämplig lag

Jag tolkar din fråga som att du vill veta från vilken tidpunkt man beräknar värdet av kvarlåtenskapen av en avliden och således kan avgöra hur står laglotten är. Bestämmelser kring detta finns i ärvdabalken (ÄB) och jag kommer därmed utgå ifrån dessa regler när jag besvarar din fråga.


Från vilken tidpunkt beräknas den avlidnes tillgångar?

Om den avlidne var gift ska en bodelning göras mellan makarna innan arvet fördelas mellan arvingarna. Den avlidnes och dennes make/makas skulder och tillgångar ska beräknas såsom de var vid dödsfallet (20:4 ÄB). Den kritiska tidpunkten för vilka tillgångar som ska ingå och dessas värde är alltså dödsfallet.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars får du gärna kontakta oss igen.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000