Från vilken dag gäller fristen för överklagande av myndighetsbeslut?

2020-01-29 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Förvaltningslagen ?Jag har fått ett beslut från den nya Arbetsförmedligen om avregistrering. Utan info hur jag ska kunna överklaga. Och utan datum.Har frågat arbetsförmedlingen om hur jag ska kunna göra för att överklaga eftersom jag är inte nöjd med deras beslut. - men fick ingen svar - utan i stället ett nytt brev med beslut - denna gången med datum 2020 01 20. Jag anmälde bristande hänviningsupplysningar till JO - JO tog emot anälan - tror jag.Dock jag undrar . gäller FL i alla fall och jag har bara tre veckor från den dag jag fick deras - den första icke daterade eller den andra med datum.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör överklagande av ett förvaltningsrättsligt beslut vilket i huvudsak aktualiserar förvaltningslagen. Jag kommer i mitt svar att anta att arbetsförmedlingen skickade ut två olika brev till dig, men att breven har innehållit samstämmiga beslut i samma fråga.

Enligt 44 § förvaltningslagen ska ett överklagande av ett beslut ha kommit in till beslutsmyndigheten inom tre veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet genom den myndigheten. Detta innebär att överklagandetiden börjar löpa från den dag då du fick del av arbetsförmedlingens beslut, dvs. den dag då du fick det första meddelandet från arbetsmedlingen. Att arbetsförmedlingen inte har informerat hur du ska överklaga eller satt ett datum för beslutet har ingen betydelse enligt 44 § förvaltningslagen. Lagstiftaren har nämligen avsett att bl.a. räkna med situationer då den som vill överklaga ett beslut, fått reda på innehållet i beslutet i dess helhet genom en åtgärd av myndigheten (se prop. 2016/17:180). Det finns alltså inga formella krav på hur beslutet har delgetts.

Att arbetsförmedlingen inte har gett dig information om hur du ska kunna överklaga beslutet kan dock innebära att du ändå har rätt att överklaga efter att tre veckor har löpt. Enligt 45 § förvaltningslagen ska nämligen en överklagan inte avvisas på grund av försening, om förseningen berott på att myndigheten inte korrekt har underrättat om hur överklagan ska göras. I ditt fall innebär detta att din rätt att överklaga beslutet inte nödvändigtvis avvisas om du överklagar beslutet för sent, om förseningen beror på arbetsförmedlingen brist på underrättelse av överklagandeinformation.

Sammanfattning

För att överklaga beslutet från arbetsförmedlingen ska du göra det inom tre veckor från den dag du första fick del av beslutet; alltså dagen då du fick det första brevet. Om du inte har överklagat beslutet inom dessa tre veckor ska din överklagan avvisas, om förseningen inte beror på att arbetsförmedlingen inte gett dig korrekt underrättelse om hur du ska kunna överklaga beslutet.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (581)
2020-11-29 Hur hittar man praxis om förvaltningsrätt?
2020-11-28 Förvaltningsdomstolarnas motiveringsskyldighet
2020-11-27 Behöver beslut att avslå ansökan om återställande av försutten tid motiveras?
2020-11-26 Vad innebär laga kraft och vad är det till för?

Alla besvarade frågor (86863)