Från vilken dag börjar man räkna perioden på sex månader som krävs för att begära avgörande från en förvaltningsmyndighet?

Från vilket datum börjar perioden på 6 månader? Angående "Förvaltningslagen 12 § (dröjsmålstalan)". Räknas det f.o.m den dag myndigheten tar emot ansökan eller f.o.m den dag de hinner att registrera ansökan i deras system? Hej Jag skickade en ansökan till Migrationsverket och när jag loggar in på deras hemsida för att kontrollera min ansökan så står det så här: - Ansökan inskickad 8:e juni - Ansökan registrerad 8:e *juli* Här finns det exakt en månad skillnad mellan datumet myndigheten tog emot min ansökan och datumet som de hann att registrera min ansökan i deras system! Nu undrar jag om från vilket datum perioden på 6 månader räknas ifrån så att sedan kunna skicka en "Begäran enligt Förvaltningslagen 12 § (dröjsmålstalan)"? Räknas det i mitt fall f.o.m 8:e juni som ansökan blev inskickad eller f.o.m 8:e *juli* som den blev registrerad i deras systemet? Tack! Med vänliga hälsningar,

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om begäran om avgörande från en förvaltningsmyndighet finns som du säger i förvaltningslagen. Tolkningshjälp i frågan om när ett förvaltningsärende ska anses inlett finns även i propositionen till förvaltningslagen, prop 2016/17:180. 

Min tolkning är att man börjar räkna från dagen du skickade in din ansökan till myndigheten
En begäran om avgörande får göras av den som inlett ett förvaltningsärende om ärendet inte blivit avgjort i första instans inom sex månader (12 § förvaltningslagen). Du som sökande får alltså begära ett avgörande först när sex månader gått sedan ärendet inleddes. 

Det framgår dock inte i paragrafen från vilken tid man ska börja räkna de sex månaderna. I förarbetena säger man dock att tiden då ärendet inleddes ”får bedömas med utgångspunkt från den tidpunkt då den enskilde har formaliserat sin framställning på ett sådant sätt att myndigheten måste fatta ett beslut som avses få faktiska verkningar för den enskilde” (prop 2016/17:180 s. 297). Detta är lite svårtolkat men så som jag ser det innebär detta att tiden börjar räknas från den dag du som enskild sökande skickat in din ansökan. Även om myndigheten inte registrerat din ansökan förrän en månad senare är den 8 juni enligt min bedömning den tidpunkt då du formaliserat din framställning så att myndigheten måste fatta ett beslut.  

Även på Migrationsverkets hemsida är man av samma uppfattning
Om man tittar på Migrationsverkets hemsida står det även där att man börjar räkna tiden till beslut från den dag då ansökan lämnades in till verket. Därmed ska man alltså räkna de sex månaderna från den 8 juni då du lämnade in din ansökan.  

Det kan dock vara värt att säga att Migrationsverket ofta har långa handläggningstider och att en sådan begäran om avgörande kanske inte kommer vara framgångsrik. 

Hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare frågor, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.   

Vänligen, 

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”