Från vilken ålder får barn vara ensamma hemma?

2018-02-28 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag undrar om det finns någon lag som anger från vilken ålder barn kan vara hemma ensamma? Min son är 10 år och vill gärna gå hem från skolan runt 14.30 och jag kommer hem vid 17.30 från jobbet. Han är ordentlig och jag litar på att han klarar sig men nu har hans pappa som inte bor med oss börjat krångla o säger att det inte är ok att han är ensam själv, vi har en dotter på 16 som ibland är hemma när vår son kommer hem men hon är gärna med sina kompisar efter skolan. Deras pappa tycker nu att hon ska vara hemma tills jag är hemma efter jobbet och det känns inte ok för henne att hon måste vara hemma tidigt.Hur kan vi reda ut denna situation?Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Situationen är inte lagstadgad

Det finns ingen lag som anger från vilken ålder barn kan vara ensamma hemma. Det finns inte heller någon bestämmelse för hur uppsyn ska utövas över barn. Att du lämnar ditt tio åriga barn ensam i ett par timmar strider därför inte mot någon lag.

Eftersom dessa frågor inte regleras i lag är de snarare fråga om barnuppfostran och om det kan anses vara moraliskt rätt/fel att barnet får vara ensamt hemma. Det är det som ni vårdnadshavare (jag förutsätter att ni har delad vårdnad) har olika åsikter om. Även frågan om systern bör vara hemma och passa sitt syskon faller utanför juridiken.

Vårdnadshavarens ansvar att tillgodose barnets behov

Bestämmelser som rör förhållandet mellan föräldrar/vårdnadshavare och barn regleras i föräldrabalken (FB). Det som utifrån juridikens synvinkel kan sägas är att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran (6 kap. 1 § FB). Barnets vårdnadshavare ansvarar även bland annat för att barnets behov blir tillgodosedda samt att barnet får den tillsyn som behövs (6 kap. 2 § andra stycket FB). Det är inte reglerat hur dessa bestämmelser ska uppnås och vad som är rätt och fel, utan det är upp till dig som vårdnadshavare att bedöma hur du på bästa sätt tillgodoser barnets behov och omvårdnad.

Hur kan ni reda ut situationen?

Eftersom situationen som sagt inte är lagreglerad skulle jag råda er att diskutera vidare för att försöka komma fram till en så bra lösning som möjligt för både barnet och systern. Om pappan inte under några omständigheter accepterar att barnet är hemma ensam och tycker att barnet far illa av det, så hittar jag ingen annan lösning än att han kan kontakta socialtjänsten. Socialtjänsten får då göra en egen bedömning utifrån omständigheterna.

Jag hoppas att situationen löser sig för er och hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Maria Simeonidou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?