Från och med när börjar tiden för omprövning löpa i LVU-mål?

2019-01-25 i Barnrätt
FRÅGA
Hej jag har en fundering. Fick ett akut lvu den 2 oktober, som sen fastställdes 5 november. Har ompröving när det gått 6 månader, så undrar om tiden räknas från att jag fick akuta lvuet, eller inte.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vid vilken tidpunkt det gått sex månader efter vårdbeslutet av omedelbart omhändertagande.

I lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) stadgas att, socialnämnden inom sex månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet ska pröva om vård med stöd av lagen ska upphöra (13 § 2 st. LVU). Denna fråga ska därefter prövas fortlöpande inom sex månader från senaste prövning.

När du skriver att du "fick ett akut LVU den 2 oktober", tolkar jag det som att det var då som beslutet verkställdes, alltså att det var då du omedelbart omhändertogs. Om så är fallet, börjar omprövningstiden löpa från och med det datumet. Omprövningen kommer i sådant fall inträffa den 2 april. Återkom ifall något känns oklart!

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1176)
2019-05-23 Vad kan jag göra om jag och min dotters pappa inte kommer överens om ändring av boende?
2019-05-22 Vårdnadshavarens medgivande kortare resa
2019-05-20 Böter från kollektivtrafik - vem hamnar hos kronofogden?
2019-05-20 Vem får vårdnaden om min son om jag dör?

Alla besvarade frågor (69214)