Från och med när börjar tiden för omprövning löpa i LVU-mål?

2019-01-25 i Barnrätt
FRÅGA
Hej jag har en fundering. Fick ett akut lvu den 2 oktober, som sen fastställdes 5 november. Har ompröving när det gått 6 månader, så undrar om tiden räknas från att jag fick akuta lvuet, eller inte.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vid vilken tidpunkt det gått sex månader efter vårdbeslutet av omedelbart omhändertagande.

I lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) stadgas att, socialnämnden inom sex månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet ska pröva om vård med stöd av lagen ska upphöra (13 § 2 st. LVU). Denna fråga ska därefter prövas fortlöpande inom sex månader från senaste prövning.

När du skriver att du "fick ett akut LVU den 2 oktober", tolkar jag det som att det var då som beslutet verkställdes, alltså att det var då du omedelbart omhändertogs. Om så är fallet, börjar omprövningstiden löpa från och med det datumet. Omprövningen kommer i sådant fall inträffa den 2 april. Återkom ifall något känns oklart!

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1142)
2019-03-25 Barns rätt att komma till tals vid vårdnadstvist
2019-03-25 Namnbyte barn - gemensam vårdnad
2019-03-25 Vad behövs för bevis i vårdnadstvist?
2019-03-23 Gäller muntligt umgängesavtal?

Alla besvarade frågor (67073)