Från när räknas ränta på skadestånd pga brott och hur beräknas den?

Hey

En person rånade mina pengar från min bank konto år 2007 och hon kommer att få rättegång den 24 september I år 2020.

Det finns hennes videoar och allt bevis på samma tid och datum. Eventuellt kommer hon att kännas skyldig.

Jag vill veta hur många procent ränta jag får på 14800:- från år 2007

Också hur mycket det blir nu efter många år.

Räknar domstolen räntan från år 2007 eller efter domen?

Tack

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis kan nämnas att den räntefot som belöper på ditt skadestånd står angivet i domen och brukar stå angivet som "skadestånd x kr jämte ränta". Jag kommer i mitt svar gå in på lite hur den beräkningen kan se ut enligt räntelagen (RänteL).

Vilken ränta belöper på skadestånd och från när beräknas den?

För ränta som belöper på skadestånd ska ränta betalas trettio dagar från den dagen som stämningsansökan blev delgiven motparten (4 § tredje stycket RänteL). Om skadan har orsakats av skadevållaren genom uppsåtligt brott ska ränta betalas från dagen då skadan uppkom (4 § femte stycket RänteL). Ränta beräknas enligt 6 § RänteL med tillägg på 8 procentenheter enl. 6 § RänteL är räntan för ditt belopp 7,5 %. Din räntesats kan alltså avvika men du ser vilken räntefot du ska använda i domen.

Beräkningen i ditt fall

Jag utgår från denna formel: (kvarvarande skuld * räntesats+1)^ (antal år) = skuldens värde.

Om vi utgår från den räntefoten jag nämnt ovan är ditt skadestånd idag värt cirka: 37 894 Kr (varav 23 094 Kr utgör ränta).

Slutsats

Räntan beräknas alltså från det att brottet skett.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Dröjsmålsränta? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo