FrågaFAMILJERÄTTBodelning06/08/2019

Från makars giftorättsgods avräknas skulder innan man delar lika

Hej.

Min man har dragit på sig stora skulder och nu vill kronofogden utmäta vårt hus. Jag har svårt att hitta nytt boende pga låg inkomst så vi sätts snart på gatan.

Jag funderar på att skilja mig. Jag har ett eget sparkonto där jag sparat lön som inte gått åt, bonus från jobbet och lite arvspengar. Jag har också två sparkonton där jag sparat barnbidrags pengar och vårdbidrags pengar som inte gått åt av barnen men som jag kan ta av när dom behöver t ex kläder mm. Jag har också ett eget pensions sparkonto. Jag har förstått att jag måste dela allt detta med honom, stämmer det? Kan jag i så fall göra dessa till mina på något sätt? Undrar också hur det blir med pengarna som blir kvar efter utmätningen? Hans del går ju direkt till kronofogden men ska jag dela min del med honom? Om jag lyckas få igenom en egen försäljning av huset. Hur blir det med min del då? När lån, mäklaravgifter och försäkringar är lösta går hans del direkt till kronofogden. Men hur blir det med min del ska jag dela den med honom? Har jag förstått det rätt om det ser ut så här. Jag tillgångar 200.000:- sparade pengar + ca 600.000:- kvar efter utmätning alt försäljning av hus=800.000:- han skuld på ca 1 000 000 :- efter utmätning ca 500.000:- skulder.

Ska jag då dela med mig 400.000:- till honom eller blir det 200.000:- beroende på om jag måste dela med mig av min del efter huset.

Hoppas ni förstår mina frågor och uträkningar. Känns inte ok att dela då han bara har skulder och vi hamnar på gatan.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tänkte börja med att förklara vad som kommer hända med pengarna ifall huset blir utmätt.

Ifall det finns flera ägare till en egendom får kronofogden utmätta hela egendomen för att betala en delägares skulder (8 kap 8 § utsökningsbalken). Detta kallas för indragning. Den summa pengar som man tjänar på försäljningen kommer sedan att delas upp mellan ägarna efter deras andelar. Ifall du äger hälften av bostaden har du alltså rätt till hälften av pengarna.

Om du och din make skulle skilja er måste ni genomföra en bodelning (9 kap 1 § äktenskapsbalken). I en bodelning ska all egendom som är giftorättsgods ingå (10 kap 1 § äktenskapsbalken). All egendom som inte är s.k. enskild egendom är giftorättsgods (7 kap 1 § äktenskapsbalken). Ifall ni inte har skrivit något äktenskapsförord eller t.ex. ärvt något med villkoret att egendomen ska vara enskild, är allt ni äger giftorättsgods. Det krävs alltså en aktiv handling för att egendom ska bli enskild och inte ingå vid en bodelning (se 7 kap 2 § äktenskapsbalken för hur egendom blir enskild).

När man genomför en bodelning ska först makarnas andelar i boet beräknas, dvs. hur mycket giftorättsgods du respektive din make äger var (11 kap 1 § äktenskapsbalken). Från era respektive andelar ska sedan avräknas de skulder som respektive make hade då talan om skilsmässa väcktes (11 kap 2 § äktenskapsbalken). Detta innebär att en makes andel giftorättsgods kan hamna på noll. Har man större skulder än tillgångar får man dock endas räkna av till noll, det går aldrig att hamna på minus. Detta är viktigt då man efter det att skulderna räknats av ska lägga ihop båda makarnas andelar giftorättsgods och sedan dela lika (11 kap 3 § äktenskapsbalken). Ifall ena maken har större skulder än tillgångar kommer detta innebära att den maken inte bidrar med något giftorättsgods, utan att man endast delar på den andra makens tillgångar.

Ifall din makes tillgångar understiger vad han har i skulder kommer alltså ni i realiteten att dela på dina tillgångar. Ifall du har några skulder ska du så klart också avräkna dem mot dina tillgångar. Efter att du har gjort detta ska giftorättsgodset delas lika mellan dig och din make. Med dina uträkningar innebär detta att ifall du inte har några skulder att avräkna ska ni dela 50/50 på 800 000 kr.

Det enda sättet att skydda sin egendom i din situation är tyvärr att ha ett äktenskapsförord enligt vilket din egendom är din enskilda och därmed inte ska ingå i en bodelning.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000