Från gemensam till ensam vårdnad

2017-08-19 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Min sambo och jag har hans barn på heltid då deras mamma har flyttat 60 mil härifrån. Dom har delad vårdnad men har träffat sin mamma ca 3-4 gånger det senaste året. Om vi skulle säga att vi inte vill ha det såhär, vad har hon för skyldigheter? Hon har ju ändå också vårdnaden. Eller ska vi ta det till rätten och begära ensam vårdnad?Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt föräldrabalken(FB) har barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. I 6 kap 2 a § första stycket FB kan vi läsa att vid alla beslut gällande vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande.

Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter enligt 6 kap 11 § FB. Enligt 6 kap 13 § FB ska det som står i 11 § samma kap gälla för båda vårdnadshavarna tillsammans om barnets står under vårdnad av två vårdnadshavare. Alltså ska besluten rörande barnet fattas gemensamt.

Båda föräldrarna är vidare skyldiga att svara för underhåll åt barnet och underhållsplikten ska vara skälig med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga, 7 kap 1 § FB. Om barnen bor hos den ena föräldern ska den andra föräldern uppfylla sin underhållsplikt genom att betala underhållsbidrag enligt 7 kap 2 § FB. Boendeföräldern uppfyller sin underhållsskyldighet genom att ha barnet boende hos sig.

I fallet du beskriver låter det som att det vore bättre att din sambo får ensam vårdnad om barnet. Att mamman bor så långt borta och sällan besöker barnet gör att hon förmodligen inte har samma insyn i vad som är det bästa för barnet.

Det ni kan göra är:

- Din sambo och mamman kan avtala om att vårdnaden av barnet ska innehas ensam av din sambo. Avtalet ska gälla om det är skriftligt och har blivit godkänt av socialnämnden. Detta enligt 6 kap 6 § FB.

- Om ovanstående inte går så kan din sambo föra talan i rätten om att vårdanden ska gå över till honom ensam enligt 6 kap 5 § första stycket FB.

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1744)
2021-07-30 Får den andra vårdnadshavaren ta med barnet på en resa utan mitt godkännande?
2021-07-22 Får personal ge minderåriga cigaretter?
2021-07-21 Byta för- och efternamn på barnet jag har ensam vårdnad om?
2021-07-15 Vad kan man göra om man befarar att ett barn far illa?

Alla besvarade frågor (94412)