Från fullmakt till förvaltare

FRÅGA
Hej!Min syster och jag är ensamma arvingar till vår far. För tre år sedan erhöll hon ett förskott på arv på 1,8 miljoner. Min syster har ensam bankfullmakt för vår far sedan gammalt då vår far nu är kraftigt dement och numera saknar kapacitet att även ge mig en fullmakt. Min fråga är nu vad som händer vid vår fars bortgång. Behållningen på fars konto är idag ca 1,7 miljoner. Min syster har vissa utlägg för vår far som hon tar ut från hans konto. Är hon redovisningsskyldig gentemot mig för alla uttag? Om hon skulle ta ut pengar som bevisligen är mer till hennes egen konsumtion och inte för pappas räkning kan hon då bli återbetalningsskyldig gentemot dödsboet?Är det korrekt uppfattat att jag har rätt till större delen av boets behållning i och med förskottet som min syster erhöll?Förskottet på arv gjordes i form av en gåva och är dokumenterad på juridiskt korrekt sätt.Spelar det någon roll vad syftet vad med förskottet?Tacksam för svar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du ställer ett antal frågor i din fråga och jag ska försöka svara så tillfredsställande som möjligt på alla. Vissa frågor är större än andra men jag kommer skriva ett svar vad jag anser att en person i din situation bör göra.

Vi börjar med om din syster är redovisningsskyldig för alla uttag gjorda från din fars konto. Jag antar att hon för nuvarande endast har en fullmakt att utföra bankåtgärder åt din far. Det är då vad som står i fullmakten som gäller. Står det att din syster har redovisningsskyldighet för all ekonomisk verksamhet så har hon redovisningsskyldighet. Står inte detta i fullmakten utan bara att hon får vidta ekonomiska åtgärder åt din far föreligger ingen redovisningsskyldighet.

Eftersom du ställer frågan så antar jag att du antingen inte sett fullmakten eller så står det inget om redovisningsskyldighet i den. Så jag antar att det inte står något om redovisningsskyldighet i fullmakten och svara din fråga baserat på det.

Din syster har då som sagt ingen redovisningsplikt genom denna fullmakt. Men du skulle kunna ändra på detta genom att ansöka om att din pappa ska få en förvaltare, du som nära släkting får ansöka att din far får en förvaltare enligt 11 kap. 15 § FB. Lagarna om förvaltare återfinns i föräldrabalken (nedan förkortat FB; du kan läsa den lagen här). Det står i 11 kap. 4 § FB att den som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få en god man utsedd av rätten om det behövs. Enligt 11 kap. 7 § i FB kan även en sådan person få en förvaltare utsedd av rätten. Förvaltare får bara anordnas om det inte är tillräckligt med en god man eller om det finns något annat sätt att lösa problemet.

Vad rätten då skulle kunna anse är att den fullmakt som din syster har är inte så ingripande som en förvaltare men löser problemet så att en förvaltare inte får förordnas. Jag tror däremot att domstolen resonerar att en fullmakt inte är tillräckligt när personen är så pass dement att den inte riktigt är medveten om vad den gör.

Skulle din far få en förvaltare utsedd så kommer även förvaltaren få en redovisningsplikt som är lagstadgad enligt 14 kap. 15 § FB. Enligt 11 kap. 12 § FB ska en förvaltare vara ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna.”. Detta skulle kunna vara du eller din syster men även båda av er enligt 11 kap. 13 § FB.

För att ansöka om att få om förvaltare ska ni vända er till överförmyndaren (eller om det finns en överförmyndarnämnd) i er kommun. Jag bifogar även en länk till Sveriges domstols hemsida där du kan läsa lite om förmyndare.

Jag skulle rekommendera dig att ta upp detta med din syster och säga att ni ska ansöka om att båda bli förvaltare åt er far tillsammans. Då har ni båda koll på pengarna din far har, ni kan båda hjälpa honom om han blir sjuk och om han skulle göra något som att ge bort alla pengarna till någon kan ni förklara den gåvan ogiltig eftersom att ni som förmyndare har er fars rättshandlingsförmåga. Han förlorar alltså den där ni vinner den. Detta är troligtvis mer jobb än att bara ha en fullmakt, men det är säkrare för dig och din syster och även för er far.

Du har några frågor kvar och jag ska besvara dessa som om saker och ting fortsätter som de är nu, alltså att din syster har en fullmakt och ni inte ansöker om förvaltare.

Skulle din syster ta ut pengar för saker som inte rör er far så blir hon inte återbetalningsskyldig till dödsboet. Detta står i 6 kap. 4 § ärvdabalken (se här).

Du har rätt i att du skulle få mer när din far dör eftersom hon fått ett förskott på arv som går upp till 1,8 miljoner kronor. Har en bröstarvinge fått ett förskott på arv ska arvet räknas så att bröstarvingarna får lika mycket när det blir aktuellt att fördela arvet. I ert fall är det väldigt enkelt, eftersom din syster fått 1,8 miljoner i förskott på arv och din far har för nuvarande 1,7 miljoner kronor så kommer du få allt om han skulle dö nu. Detta står i 6 kap. 1 § (se här). Det är lite svårt att utläsa det ur paragrafen, men meningen ”Vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren…” är det relevanta. Där står att allt det som en arvinge fått som förskott på arv ska tas bort från deras andel som de egentligen skulle fått vid arvlåtarens död. Så egentligen ska ni dela på 1,7 miljoner kronor. Men eftersom hon fått 1,8 miljoner ska detta räknas bort från hennes hälft och istället fördelas till övriga arvingar. Eftersom det bara är ni två som är arvingar betyder det att du får allt då.

Det spelar dessutom ingen roll varför en arvinge fick ett förskott på arv utan det är det faktum att en arvinge faktiskt fick ett förskott som är det relevanta.

Jag hoppas detta svarat på alla dina frågor, skulle det vara något som är oklart lämna en kommentar här på lawlines hemsida och så återkommer jag så fort jag kan.

Här kan du läsa mer om förvaltare: http://www.domstol.se/familj/god-man-och-forvaltare/

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej! Tack för svaret. Det jag funderar över nu är om min syster alltså kan tömma boet på samtliga medel oavsett syfte med hjälp av den fullmakt hon har idag? Jag riskerar då att helt bli utan mitt arv. Kan detta verkligen stämma?
2016-04-18 09:00
Teoretiskt sätt skulle det inte vara möjligt eftersom fullmakten troligtvis är skriven så att hon har rätt att använda pengarna till saker som din far behöver. Skulle hon då ta ut alla pengar utan din fars tillstånd och för saker till sig själv kommer hon begå förskingring. Då måste en åklagare utreda brottet och efteråt får hon betala tillbaka det hon tog till din pappa. Har hon även gjort av sig saker blir hon även skyldig pengar. Vad jag skriver i mitt svar ovan är om det verkligen inte finns någon reglering hur pengarna ska användas i fullmakten. Alltså om hon inte behöver redovisa pengarna även för din far. Då kan hon ta dem utan några konsekvenser. Det vore däremot väldigt konstigt att göra en fullmakt på detta sätt. Det vore som att ge henne alla pengar mer eller mindre. Är det så att hon har redovisningsplikt mot din far genom fullmakten kan det även vara förskingring redan nu men det kanske inte är värt att anmäla henne för så små belopp utan snällt påtala att det hon gör inte är helt rätt. Men helt väsentligt är vad det står i fullmakten, och det vet inte jag. Står det däremot så enkelt att pengarna hon tar ut ska användas för saker rörande din far har hon ju redovisningsplikt.
2016-04-18 11:27
Ok. Jag tror att fullmakten är en standardfullmakt från banken där min syster ges rätt att disponera kontot generellt. Detta är väl den vanligaste fullmakten som banker använder? Att banken, eller vår far, skulle skrivit in några begränsningar tror jag inte. Vad jag undrar är om det efter min fars bortgång det skulle visa sig att min syster tömt kontot till annat än sådant som var utlägg för vår far så undrar jag om detta i sig är något som jag skulle kunna ge mig rätt att återkräva dessa pengar?
2016-04-18 15:39
Ja jag kan inte tänka mig att en bank gör en fullmakt som skulle låta fullmaktsinnehavaren göra som den vill utan att tillvarata ägarens intressen. Så skulle din syster använda pengar för sin egen räkning begår hon alltså förskingring. Detta gör dessutom att hon får en skuld till din far. När din far då dör får hon istället en skuld till dödsboet och då kan du som dödsbodelägare kräva tillbaka den skulden. Detta är däremot inget jag rekommenderar utan jag tycker du bör prata med din syster och gemensamt ansöka om att bli förmyndare åt er far för att inte göra er relation sämre.
2016-04-18 17:02
Undrar hur man kan ta reda på vad som står i en fullmakt, kan jag som nära anhörig ( barn ) gå till banken och få se fullmakten?
2016-07-13 20:46
Jag är lite i samma sits, och nu har min far avlidit. Jag har inte fått se några handlingar alls under tidem min syster haft fullmakt i banken, jag lyckades dock med min pappa säga upp fullmakten 2013. Nu när jag fått ut alla kontoutdrag från banken så hittar jag rena bm-uttag på ca 60000 som inte rimligtvis min pappa gjort till sig. Drt finns även tre överföringar på tillsammans 40000 kr direkt till min systers personkonto gjorda under 2016, alltså efter fullmakt sagts upp. Min pappa har varit dement och haft alzeimers bekräftat sedan 2011-12 och bodde på demensboende sedan dess. Han har inte rimligtvis själv gjort dessa överföringar, min syster måste kommit över hans bankkoder till internetbanken. Jag har försökt få god man åt honom vid två tillfällen sedan han blev sjuk (då jag inte littade på min syster) och han har tillstyrkts att få en men min syster stoppade dessa försök med att få pappas underskrifter på dokument där han avsade sig god man. Har min syster gjort sig skyldig till förskingring? Och hur kan jag nu göra för att få henne att återbetala till dödsboet. Jag skall med enbart bankpapperna få till bouppteckning och arvsskifte då hon och mina andra syskon vägrar medverka OCH vägrar släpoa ifrån sig pappas pärmar med allt som kan behövas. Förmodligen för att de vill undkomma med att bli tvingade att redovisa för kontantuttagen vilket de förstått att jag kommer att utkräva. Mycket tacksam för kommentar om detta och vad jag kan göra för att rätta till.
2017-03-18 13:42
Ps. Jag har vid flera tillfällen såsom dotter till min far bett få se fullmakten som funnits i banken men de har vägrat visa mig den, samt också faktiskt vägrat säga vem som varit fullmaktshavare, så jag har ju inte fått chans att se vad fullmakten gett tillåtelse till. Detta har jag i brev ifrågasatt till banken samt ifrågasatt huruvida de kunnat godkänna fullmakt utfärdad av demens/alzeimerssjuk gammal man. Men jag har inte fått svar på dessa mer än att vid ett tillfälle att"han verkade klar och förstå innebörden av vad fullmakt är" men det hade han inte förklarade jag för banken men de lyssnade inte. De var ju då tvungna att också godkänna hans uppsägning av fullmakter hos dem och dörför gjorde pappa och jag en sådan. Då upphörde iallafall alla bankomatuttag.
2017-03-18 13:48
Kommentera
Relaterat innehåll