Framtvinga ett DNA-test?

2014-12-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, Jag är gravid, och fortf gift på papper med mitt ex.. Jag & nya killen har inte skrivit några papper än om faderskap så mitt ex kommer att stå som pappa.. Gör jag mig skyldig till något brott genom att göra såhär? Jag vill inte ha med "nya" killen att göra efter att han misshandlade mig..har han några rättigheter att kräva DNA test trots att exet står som pappa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din juridiska fråga!

När en man är gift med modern ska han också, som huvudregel, förklaras vara barnets far. Detta innebär således att ditt ex, som du fortfarande är gift med, är barnets pappa.

Fastställelse av faderskap kan även göras genom dom. Mannen har ingen rätt att kräva ett DNA-test om modern motsätter sig detta men domstol kan dock inhämta bevisning om faderskapsmålet tas upp till prövning. I enlighet med 2 kap. 6 § föräldrabalken (FB) framgår att socialnämnden bör verka för att blodundersökning äger rum beträffande modern, barnet och den som kan vara fader till barnet, om denne begär det eller anledning finns till antagande att modern haft samlag med mer än en man under tid då barnet kan vara avlat.

Detta innebär att den "nya" mannen kan försöka fastställa faderskapet genom dom och då kan rätten kräva ett DNA-test.

Vänligen,

Tova Thuresson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81744)