Framträdande med egengjorda Disney-kostymer på barnkalas – intrång i ensamrätter?

2017-12-07 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej,Jag håller på med cosplay och gör många av Disneys figurer (Disney-prinsessorna) med kostymer jag sytt själv. Jag har fått en del förfrågningar om att göra te.x barnkalas och undrar om detta är något som skulle kunna bryta mot något slags varumärkesskydd som Disney har? Jag har ingen önskan att gå med vinst, men tänker mig att ta en mindre summa för resekostnader och som försäkring om något skulle gå sönder och behöva ersättas, om det efter dom utgifterna skulle bli något över är tanken att skänka det till en ideel organisation. Är detta ett problem även om jag är privatperson och det inte är vinstdrivande/kommersiellt? Gör det någon skillnad om det är privatpersoner som betalar mig eller företag/organisationer?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har en idé att klä ut dig själv i Disney-relaterade kostymer och på detta sätt stå för underhållning på till exempel barnkalas, och att du undrar om detta utgör någon form av intrång i de ensamrätter Disney kan ha.

Svaret på din fråga beror på lite saker. Jag har svårt att säkert säga om din idé är tillåten med hänsyn till Disneys ensamrätter. Jag kommer först göra en lite längre förklaring till detta och sedan avsluta med en sammanfattning av det jag skrivit. Om du vill kan du börja med att läsa sammanfattningen för ett snabbt svar på frågan.

De lagrum jag kommer hänvisa till är:

- Varumärkeslagen (VML)

- Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL)

Disneys varumärkesskydd – ok så länge det inte är näringsverksamhet

Disney är ett stort varumärke som har flera registrerade ensamrätter i varumärkesregistret till att använda logotyper, karaktärer och musik från deras filmer och liknande. De har på så sätt flera skydd enligt varumärkeslagen (1:6 VML).

Utgångspunkten är att man inte får använda någon annans registrerade varumärke i näringsverksamhet utan tillstånd från den som har ensamrätten (1:10 VML). Med näringsverksamhet avses någon form av vinstdrivande verksamhet.

I den mån du faktiskt bedriver verksamheten utan vinstsyfte finns det alltså inget varumärkesrättsligt hinder som stoppar dig. Då borde det inte heller spela någon roll huruvida det är privatpersoner eller företag som betalar dig för dina utlägg.

Det jag vill upplysa dig om är dock att det kan finnas en gråzon kring var gränsen går för näringsverksamhet i ditt fall. Du skriver visserligen att du bara har tänkt ta betalt för det mest nödvändiga och sedan skänka överskottet till välgörenhet, men i och med att du nämner att det kan bli ett överskott känns det som att Skatteverket kan komma att ifrågasätta om du verkligen inte gör detta i vinstsyfte. Resekostnaderna har jag svårt att se att de skulle ifrågasätta, men däremot ersättningen för försäkringen och det eventuella överskottet.

Med det sagt har jag svårt att tro att någon skulle anklaga dig för att bedriva otillåten verksamhet då din verksamhet inte verkar vara avsedd att vara särskilt stor eller vara tillgänglig för någon större krets. Det kan dock vara bra att ha i åtanke att det är lite av en gråzon.

Disneys upphovsrättsliga skydd – ok så länge det är slutet sällskap

Förutom varumärkesskydd har Disney även upphovsrättsliga skydd för sina filmer, karaktärer och liknande (1 § URL).

Eftersom Disney har upphovsrätt till sina karaktärer har de en ensamrätt att förfoga över dem genom att göra flera exemplar av dem och göra dem tillgängliga för allmänheten (2 § URL). Till skillnad från varumärkesskyddet gäller upphovsrättsskyddet även utanför näringsverksamhet.

Du verkar redan ha gjort exemplar av karaktärerna på så sätt att du har tillverkat kostymer baserade på dem. Genom att uppträda på barnkalas kommer du också göra kostymerna tillgängliga för allmänheten. Som utgångspunkt gör du då upphovsrättsintrång (2 § URL).

Det finns dock undantag till upphovsrättslagen som troligen kommer skydda dig i detta fall. Högsta domstolen har sagt att ett framförande inför en sluten personkrets inte är att likställa med ett offentligt framträdande.

I den mån du begränsar dig till att bara underhålla på slutna barnkalas och liknande borde det alltså troligtvis inte vara något problem ur upphovsrättslig synpunkt. Det är dock viktigt att du verkligen håller dig till just slutna personkretsar. Personkretsen får inte vara stor och obestämd. En bra tumregel är att det finns en tydlig avgränsning på vilka individer som är inbjudna till tillställningen.

Sammanfattning – troligtvis okej, men tänk på gränserna

Sammantaget verkar det som att din idé troligtvis är okej så länge du verkligen inte bedriver verksamheten i vinstsyfte och att du verkligen håller dig till slutna sällskap. Det känns dock som att du befinner dig i lite av ett gränsland framförallt när det gäller vinstsyftet.

Resekostnader borde troligtvis inte vara några problem då du går plus minus noll, men när det gäller försäkringen är jag lite mer tveksam. Så fort det blir ett överskott är det något som Skatteverket eventuellt skulle kunna ifrågasätta. Det du bör fråga dig själv är om du tjänar något på att använda Disneys ensamrätter. Det är kanske lättare att motivera att du inte gör det om du skippar att ta betalt för försäkringen? Detta är dock bara en tanke från min sida. Du vet bäst själv vad dina kostymer kostar och vad riskerna är för att något går sönder.

Slutligen vill jag poängtera att jag har svårt att tro att någon skulle vilja sätta dit dig. Det är egentligen bara bra för Disney att folk håller på med cosplay eftersom det ger bra reklam. Att du sedan skulle vilja använda dina kostymer för att uppträda på barnkalas utan något vinstsyfte är väl heller inget som Disney skulle tjäna på att angripa. Det ligger då kanske närmare till hands att Skatteverket kan börja bråka lite med dig, även om detta också är ganska osannolikt.

Ytterligare frågor?

Om du har några ytterligare frågor eller om du fortfarande känner dig osäker på hur du vill göra får du gärna kontakta mina kollegor här på Lawline. Du kan nå dem på telefon på nummer 08-533 300 04 måndag till fredag mellan 10.00-16.00.

Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Klara Sandrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1040)
2021-12-03 Har man rätt att sprida en skärmdump innefattande upphovsrättsligt skyddade bilder?
2021-12-02 Är det lagligt att sälja egengjorda produkter med andra varumärkens logotyper på?
2021-12-02 Rätt till egenskapat designmaterial utan avtal
2021-11-30 Är det olagligt att streama?

Alla besvarade frågor (97662)