Framtidsfullmaktstagares rätt att ta ut förskott på arv

2020-04-13 i Förskott på arv
FRÅGA
Min mor bor på ett demensboende och jag och min syster är enda barnen. Vi har en framtidsfullmakt för vår mor. Kan vi, som är helt överens, ta ut pengar från mors konto som ett förskott på arv. Min mor som är dement kan inte skriva under något gåvobrev eftersom hon ändå inte skulle förstå vad det är. Vi har även testamentet där det klart framgå att det bara är jag och min syster som ska ärva.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det är du och din syster som är framtidsfullmaktstagare åt er mor.

När jag besvarar din fråga kommer jag att förhålla mig till lag om framtidsfullmakter.

Framtidsfullmaktstagarens rätt att lämna gåvor beror på vilken behörighet denne har

Till att börja med är förskott på arv att likställa med en gåva (ärvdabalken 6 kap. 1 §). I ditt fall tolkar jag det som att du och din syster vill ta ut förskott på arv vilket är att betrakta som en gåva till er. Som framtidfullmaktstagare får man ge gåvor om det finns en behörighet för detta. Behörigheten ska framgå ur själva instruktionerna för framtidsfullmakten. Mitt råd är därför att börja med att noggrant kolla igenom instruktionerna för framtidsfullmakten om det finns någon specifik sådan.

Saknas behörighet så gäller lagen

Om dessa instruktioner inte tar upp behörigheten att lämna gåvor så gäller istället att framtidsfullmakter får lämna mindre personliga gåvor men till andra än sig själv (lag om framtidsfullmakter 18 §). Om ni tar ut förskott på arv blir det som en gåva från er mor till er själva vilket inte är tillåtet om ni har rollen som framtidsfullmaktstagare.

Om du och din syster inte är framtidsfullmaktstagare

Om det istället är så att jag har tolkat din fråga fel och du och din syster inte alls är framtidsfullmaktstagare åt er mor så kan den personen som är framtidsfullmaktstagare lämna gåvor till er. Värdet på gåvan måste däremot vara rimlig med hänsyn till er mors ekonomiska förhållanden. Därför kan det vara bra att fundera över hur mycket pengar ni har tänkt ta ut från er mors konto och om det är orimligt mycket med hänsyn till hennes ekonomi i övrigt.

Vad kan du göra?

Först och främst råder jag dig att kolla upp vad det finns för behörighet för framtidsfullmakten och se om gåvor regleras där eller inte. Skulle du behöva juridisk hjälp med att undersöka behörigheten rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister på Lawline. Sedan råder jag dig att fundera kring hur mycket pengar ni vill ta ut från er mors konto och om det är rimligt med hänsyn till hennes ekonomiska situation.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1194)
2021-02-27 Förskott på arv
2021-02-24 Vad innebär förskott på arv?
2021-02-22 Har jag rätt att se min mammas testamente
2021-02-22 Måste förskott på arv skrivas in i testamente

Alla besvarade frågor (89693)