FrågaFAMILJERÄTTGod man27/09/2018

Framtidsfullmakts giltighet samt tredje mans vägran att acceptera framtidsfullmakt

Hej! Jag har en Framtidsfullmakt där underlaget är en mall från Demensförbundets hemsida. Fullmaktsgivaren är min förälder och jag gör nu bedömningen att den ska träda i kraft. På postutlämningsstället har de aldrig hört talas om en Framtidsfullmakt och inte heller deras support (Postnord) har koll på läget. Inga försändelser lämnas ut till mig. Jag kontaktar själv Postnords kundservice via Twitter, länkar till Bankföreningens infoblad om Framtidsfullmakt, Swedbanks info samt länk till själva lagen (2017:310) och detta är deras svar:

"Varje företag har själv rätt att bestämma över vilka fullmakter de godtar. Vi har bestämt att vi endast godtar vår egen fullmakt, detta för att vi kan säkerställa att den uppfyller alla krav på säkerhet så att vi lämnar ut paket och brev till rätt mottagare eller dennes ombud."

Min fråga är helt enkelt, stämmer det som de skriver att enskilda företag/3:dje män själva bestämmer?

Jag trodde att en fullmakt var ett avtal mellan fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren och att jag (fullmaktshavaren) är ansvarig mot såväl fullmaktsgivaren som tredje man. Överförmyndaren (i fallet Framtidsfullmakt) och Tingsrätten är de som kan "ta mig i örat" om jag överskrider de befogenheter som fullmakten stipulerar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen lagen om framtidsfullmakter (LFF) och lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL).

En fullmakt innebär, beroende på sin utformning, i regel att fullmäktigen (i detta fallet du) får rätt att agera å fullmaktsgivarens vägnar i den omfattning som fullmakten anger. Kort sagt: fullmäktigen agerar bara som fullmaktsgivarens syssloman och har (juridiskt) ingen egen roll i det handlingar som företas. LFF stämmer i huvudsak överens med denna beskrivning, men till skillnad från AvtL (källan till "vanliga" fullmakter) kan framtidsfullmakter enligt 2 § LFF utöver rättshandlingar även omfatta personliga angelägenheter. Om något tycks alltså en framtidsfullmakt kunna vara vidare än en fullmakt enligt AvtL.

Det finns dock ett antal formkrav som måste vara uppfyllda för att en framtidsfullmakt ska vara giltig. Dessa återfinns i 3-5 §§ LFF och sammanfattas av konsumenternas.se såhär:

Fullmaktsgivaren måste vara 18 år och kunna ta hand om dina angelägenheter när du skriver fullmakten Fullmakten ska vara skriftligDet ska framgå att det är en framtidsfullmaktDet ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavareDet ska framgå vilka angelägenheter som fullmakten omfattarÖvriga villkor för fullmakten ska angesFullmakten ska bevittnas av två personer. Den som är vittne får inte vara den fullmakten gäller för (fullmaktshavaren)Fullmakten ska visas upp i original när den används, exempelvis på banken.

Förutsatt att din framtidsfullmakt uppfyller dessa kriterier och omfattar den typ av handling du försöker utföra å fullmaktsgivarens vägnar är den enligt min uppfattning giltig. Detta innebär dock inte att en tredje man måste acceptera den; det finns ingen reglering som hindrar att en tredje man kräver att fullmaktsgivaren själv företar handlingen. Detta bekräftas indirekt i lagrådsremissen Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna s. 91. I remissen framgår att lösningen, om inte fullmaktsgivaren är i stånd att själv vidta åtgärden, är att ansöka om godmanskap eller förvaltare för denne.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”