FrågaAVTALSRÄTTAvtal06/11/2017

Framtidsfullmakt för flera personer samtidigt

Kan tre syskon vara fullmaktstagere på samma framtidsfullmakt för sin mamma.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Ja, en person får ha flera fullmaktstagare (1 § lagen om framtidsfullmakter). Tänk bara på att syskonen inte får vara varandras vittnen under underskriften, utan det måste finnas två fristående vittnen när mamman undertecknar fullmakten (4 § andra och tredje stycket).

Vänliga hälsningar,

Samuel KarlssonRådgivare