Framtidsfullmakt

2020-12-14 i Avtal
FRÅGA
Blir en framtidsfullmakt godkänd om de två vittnena är makar som bevittnar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Jag uppfattar det som att du undrar om en framtidsfullmakt kan vittnas av makar.

Regleringen

Den rättsliga regleringen för framtidsfullmakter finns reglerade i lagen om framtidsfullmakter (vilket jag kommer att hänvisa till fortsättningsvis). En framtidsfullmakt definieras som en fullmakt som någon (s.k. fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (s.k. fullmaktshavaren) för att företräda denne för det fall han/hon inte längre har förmågan att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 §).

En framtidsfullmakt ska vara skriftligt, och det framgår av 4 §, vidare ska två vittnen samtidigt närvara när fullmaktsgivaren skriver under fullmaktshandlingen eller så ska fullmaktsgivaren intyga för de två vittnena att han eller hon har skrivit under fullmakten. Vittnena måste ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter. Fullmaktshavaren får inte vara ett av vittnena. Samma paragraf hänvisar vidare till till 10 kap 4 § st 1 & 3 Ärvdabalken (ÄB) för att närmare beskriva vilka som inte får vittna.

Den som är under 15 år eller som på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelse får inte vara framtidsfullmaktsvittne och detta följer av 10 kap 4 § st 1 ÄB. Det framkommer också att framtidsfullmaktsgivarens make, sambo eller den som står i rakt upp- eller nedstigande släktskap inte får vara vittne. Släktskap i rakt upp- eller nedstigande led omfattar barn och förälder.

Ditt fall

Som angivits ovan får inte framtidsfullmaktsgivarens make vara vittne. Det är lite oklart om makarna som åsyftas i din fråga är utomstående eller om de är släkt/har en koppling till fullmaktsgivaren. Det rekommenderas inte heller att personer med direkt släktskap ska vittna en framtidsfullmakt då de kan få vinning av detta. Du får gärna återkomma med ett förtydligande om svaret inte är tillfredsställande eller avser din frågeställning!

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1454)
2021-04-06 Kan man avtala bort giltiga betalningsmedel?
2021-04-03 Måste man säga att man är sambo i sin lånelöfte?
2021-04-03 Vilka åtgärder kan vidtas inom ramen för en framtidsfullmakt?
2021-03-31 Boka tid med jurist

Alla besvarade frågor (91063)