Framtidsfullmakt

FRÅGA
FramtidsfullmaktKan min bror och jag ha var sin framtidsfullmakt från vår far. Eller måste vi ha den gemensamt och vara närvarande båda två samtidigt när någon transaktion eller annan åtgärd skall utföras?
SVAR

Hej, tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline!

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser, vilket definieras i Lag om framtidsfullmakt.

En framtidsfullmakt kan ges till en eller flera fysiska personer, vilket kan utläsas av förarbeten men även av lagtexten (5§ 2 p lag om framtidsfullmakt).

Enligt förarbeten kan fullmaktsgivaren själv besluta om vem av fullmaktshavarna som ska ansvara för exempelvis de ekonomiska angelägenheterna och dylikt. En fullmaktsgivare kan även ange att flera fullmaktshavare endast får utöva uppdraget tillsammans. Det finns många olika sätt som kan fullmaktsgivaren kan konstruera framtidsfullmakten och det finns inget legalt hinder mot att ni inte ska kunna agera självständigt.

Vänligen,

Azalea Safaei
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (360)
2019-06-17 Behövs god man eller fullmakt för att sälja mina demenssjuka föräldrars hus?
2019-06-16 Vad kan vi göra för att kunna fatta beslut å vår sjuka och beslutsoförmögna mors vägnar?
2019-06-11 Hur fungerar godmannaskap?
2019-06-11 Behöver jag upprätta en framtidsfullmakt ifall jag skulle mista förmågan att ta hand om ex. ekonomi?

Alla besvarade frågor (69981)