Framtida vinster i enskild firma efter bodelning

2017-10-14 i Bodelning
FRÅGA
Jag har en enskild firma och funderar på en sak. Vad händer vid en skilsmässa när det gäller framtida vinster i företaget? Skall dessa delas mellan parterna och i så fall under hur lång tid. Min fru anser att hon har rätt till del av vinsten ä'ven efter att skilsmässan är klar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enskild firma i bodelning

Efter ansökan om skilsmässa ska bodelning ske (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Bodelningen görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena, den dagen talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § äktenskapsbalken) I bodelningen ska giftorättsgodset (den egendom som inte omfattas av enskild egendom) ingå (10 kap. 1 § äktenskapsbalken) och det ska delas lika, sedan avdrag gjorts för täckning av skulderna (10 kap. 3 § äktenskapsbalken. Eftersom det inte anges vilken sorts verksamhet som bedrivs i den enskilda firman, är det oklart vad som ska ingå. Är det en konsultverksamhet finns det troligen ingenting, bortsett från värdet av eventuella kundfordringar. som kan komma att ingå i bodelningen. Är det verksamhet för försäljning av varor, ska värdet av dessa ingå.

Framtida vinster i enskild firma efter bodelning

Angående möjligheten för din fru att ta del av verksamhetens inkomster efter skilsmässan kan sägas, att utgångspunkten i svensk rätt är att makars ekonomiska band ska upphöra i samband med skilsmässa. Därefter får var och en försörja sig själv (6 kap. 7 § äktenskapsbalken). Andra och tredje stycket i detta lagrum tillhandahåller viss möjlighet för ena maken att få underhållsbidrag efter äktenskapsskillnaden, men detta tillämpas restriktivt. Det är inte möjligt för mig att bedöma i ditt fall huruvida underhållsbidrag kan bli aktuellt. För att underhållsbidrag ska utgå krävs dock att den ena maken har behov av det, vilket i princip innebär att denne inte ska kunna försörja sig på egen hand. Enligt praxis följer även att en make efter äktenskapsskillnad inte kan kräva att få behålla den levnadsstandard som denne haft under äktenskapet.

Slutsats

Din fru kommer alltså inte att kunna ta del av vinsten från den enskilda firman efter äktenskapsskillnaden. Huruvida hon kommer vara berättigad till underhållsbidrag är oklart. Skulle så vara fallet, ska dessa pengar dock inte tas från den enskilda firman, utan från din lön.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2868)
2021-09-16 Vilken tidpunkt ska användas för värdering av bostad vid en bodelning?
2021-09-15 Bodelning vid separat ekonomi?
2021-09-14 Beräkning av vad man ska betala sin make om man vill bo kvar i bostaden
2021-09-14 Kan ena maken få en viss summa pengar istället för att dela upp egendom vid bodelning?

Alla besvarade frågor (95665)