FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt14/02/2016

Användandet av andras upplägg vid framställning av arbetsmaterial

Jag vill skriva ett pedagogiskt arbetsmaterial till en kinesisk film. Det finns företag som har gjort det på spanska till spanska filmer. Nu undrar jag om jag får använda mig av deras struktur/upplägg.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! De flesta typer av medier, så som film, litteratur, inspelningar och bilder kan få upphovsrättsligt skydd. Det skydd upphovsrätten ger innebär att andra än upphovsmannen (oftast ägaren/tillverkaren av verket) inte får använda sig av verket. För att skyddet ska uppstå måste verket i fråga uppnå en viss grad av originalitet, så kallad verkshöjd. Detta krav är rätt lågt ställt. Upplägget/strukturen måste alltså ha en särskiljande faktor för att det ska få upphovsrättsligt skydd. I praxis har Högsta domstolen konstaterat att verk av rent beskrivande eller teknisk natur inte kan åtnjuta det upphovsrättsliga skyddet, då det måste finnas moment av "personliga drag" i verket. Med detta avses att det måste funnits en konstnärlig ambition vid verkets uppkomst. Ett upplägg/struktur i ett arbetsmaterial torde inte anses ha ett konstnärligt syfte, utan endast en funktion att på det mest pedagogiska sättet möjligt förmedla information till mottagaren. Upplägget bör snarast ses som något av en sådan teknisk natur att det inte kan räknas som en upphovsrätt. Därför borde det inte finnas något problem att inspireras eller använda dessa upplägg/strukturer.


Jag hoppas detta besvarat din fråga.

Med vänliga hälsningar.

Erik ClaesonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?