Framkallning av annans bild för privat bruk

2020-09-14 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Får jag framkalla en bild som jag har hittat på Instagram för att hänga på väggen hemma hos mig själv? Bilden är i färg nu men jag hade isåfall framkallat den i svartvit.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om upphovsrätt finns i upphovsrättslagen (URL). Jag tolkar din fråga som att du vill framkalla ett fotografi för privat bruk. Ett fotografi kan vara upphovsrättsligt skyddat genom att antingen vara ett fotografiskt verk eller en fotografisk. Om fotografiet inte uppfyller det konstnärliga krav som ställs för fotografiskt verk (verkshöjd/originalitet), har samtliga fotografier ändå upphovsrättsligt skydd som fotografisk bild, detta skydd gäller i 50 år från att bilden togs. bild (1 § p.5 URL, 49a § URL).

Upphovsmannens ensamrätt

Den som har framställt en fotografisk bild (tryckt på knappen) har en uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten. Denna rätt gäller oavsett om bilden används i ursprungligt skick och oavsett vilken teknik som utnyttjas (alltså omfattas den bild du vill framkalla även om du ändrar färg).

Framställning för privat bruk

Det finns undantag från regeln om upphovsmannens ensamrätt. Framställning för privat bruk av ett eller några få exemplar offentliggjorda verk är tillåtet (12 § URL). Vad som menas med privat bruk är att kopian enbart får användas i privatlivet och inom familje- och umgängeskretsen. I ditt fall är det alltså tillåtet att framkalla bilden, så länge du enbart gör det i syfte att ha bilden i hemmet.

Sammanfattande svar

Det är tillåtet att framkalla bilden om den enbart kommer att användas i privatlivet och inom familje- och umgängeskretsen.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (968)
2021-04-22 Måste man registrera en företagslogga för upphovsrättsligt skydd?
2021-04-20 Är det olagligt att köpa piratkopierade skor för eget bruk?
2021-04-17 Kan man sälja dockor med SHL-loggor på?
2021-04-15 Sjunga låt vid demonstration - upphovsrättsintrång?

Alla besvarade frågor (91410)