Framgår det uttryckligen av svensk lag att den tilltalades personnummer ska anges i en dom?

2021-05-29 i Domstol
FRÅGA
Min son dömdes till dagsböter för en ringa misshandel. I domen anges hans adress och personnummer under rubriken "Parter". Jag har aldrig sett att parters personnummer och adresser skrivs ut på vare sig i brottmåls- eller tvistemålsdomar i andra länder. Min fråga är: Framgår det uttryckligen av svensk lag att den tilltalades personnummer ska anges i en dom?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 30 kap. 5 § rättegångsbalken framgår det hur en brottmålsdom ska avfattas och vad den ska innehålla (17 kap. 7 § är motsvarande för tvistemål). I punkten 2 framgår det att information avseende parterna och deras ombud ska framgå skriftligen i domen. Det finns dock inga ytterligare föreskrifter i lag om vad detta exakt innebär, och således framgår det inte uttryckligen i lagen att personnummer ska stå med i domen. När det gäller brottmålsdomar har Domstolsverket dock utfärdat föreskrifter om avfattningen av domar (DVFS 1993:21 B 86; ändr. DVFS 1998:4; ändr. DVFS 2019:2). Enligt föreskrifterna ska bland annat den tilltalades namn, personnummer och adress anges i domen.

Syftet med att ange parterna i domen är att dessa ska kunna identifieras för möjligheten att verkställa domen. När det inte föreligger sekretess beträffande några personuppgifter är det således en lämplighetsfråga vilka av uppgifterna som ska anges i domen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (499)
2021-06-17 Hur lång tid brukar det ta att få prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen och hur lång tid brukar det ta innan ärende avgörs?
2021-06-16 Kan man påskynda handläggningen hos domstolen?
2021-06-07 Upprättande av stämningsansökan
2021-05-31 Vad är prövningstillstånd?

Alla besvarade frågor (93215)