Framgång i vårdnadstvist av att polisanmäla vårdnadshavare

2016-11-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag undrar om polisanmälan för misshandel av barn påverkar rättens beslut om vårdnad.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en polisanmälan är befogad, det vill säga att det föreligger överhängande hot eller våld mot barnet av den andra vårdnadshavaren eller någon i dennes hem, ska en göras och tas då hänsyn till vid tingsrättens bedömning. Efter en polisanmälan där barn är inblandade och det får innebörden att ett barns boende eller vårdnad tillfälligt ändras inför en vårdnadstvist, tar socialtjänsten, som utreder barnets vårdnadsbehov, hänsyn till omständigheterna som föranlett polisanmälan. En förälder som polisanmäls är inte per automatik en undermålig vårdnadshavare, utan det beslutet fattats först om åtal väcks och tingsrätt dömer vårdnadshavaren. Så sett är en polisanmälan självmant inte av sådan avgörande vikt att vårdnadstvisten påverkas.

Motsatsvis förekommer dock att en förälder slentrianmässigt anmäler den andre vårdnadshavaren i syfte att få den att framstå som en undermålig vårdnadshavare och därmed få ensam vårdnad. Både tingsrätt och socialtjänst ser mycket allvarligt på ett sådant beteende vilket tas till hänsyn till vid bedömningen av vad som är bäst för barnet.

Det är svårt att svara på din fråga mer speciellt, då den är ganska allmänt hållen. Men sammanfattningsvis kan konstateras att en anmälan som är befogad, kan påverka en vårdnadstvist, men obefogade anmälningar helt i syfte att få den ena vårdnadshavaren att framstå som olämplig, påverkar till ens nackdel. Men det är som sagt svårt att svara på mer generellt än såhär, utifrån din fråga.

Hoppas du fått lite mer klarhet i ämnet.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (758)
2020-10-06 Trakasserier på sms och vårdnad om barn
2020-09-30 Hur ansöker man om ensam vårdnad?
2020-09-28 Vilka omständigheter beaktas i vårdnadstvister?
2020-09-27 Vem ska skjutsa barnen vid överlämning mellan hemmen då den ena föräldern flyttar till en ny kommun?

Alla besvarade frågor (85278)