Framflyttat tillträde för bostadsrätt

2017-02-26 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Jag har köpt en bostadsrätt på ritning av en privatperson som i sin tur har köpt den av HSB,På avtalet så står det att jag ska ha tillträde den 13:e mars, men efter att har köpt den så ringde mäklaren och sa tillträde är framflyttat till 11:e april, har jag rätt till rimlig ersättning och vem står för det? jag har även sagt upp mitt hyreskontrakt .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med bör du se efter om det står någonting om hur en försening ska hanteras i avtalet. I och med att du inte nämnt någonting om detta kommer jag bortse från eventuell avtalsklausul när jag besvarar din fråga.

Regler kring bostadsrätt finner du i bostadsrättslag 1991:614

I 7 kap 3 § BrL stadgas följande; "Om bostadsrättshavaren inte får tillträda lägenheten i rätt tid när lägenheten skall tillträdas första gången efter en bostadsrättsupplåtelse och beror inte dröjsmålet på honom, har han rätt till skälig nedsättning av årsavgiften för den tid han inte kan använda lägenheten eller del av den. Är hindret av väsentlig betydelse, får bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten. Uppsägning får inte ske efter tillträdet.

Bostadsrättshavaren har även rätt till ersättning för skada, om dröjsmålet beror på försummelse från föreningens sida."

Du har således rätt till en skälig nedsättning av årsavgiften förutsatt att dröjsmålet inte beror på dig. Vidare har du även en möjlighet att säga upp, och därmed frånträda, lägenheten om dröjsmålet är av väsentlig betydelse samt om föreningen varit försumlig.

För att du ska kunna få någon direkt ersättning i form av skadestånd krävs att det finns en påvisbar reell skada. Denna försening måste alltså ha lett till en extra kostnad för dig. Är det så att dina utgifter för boende blir större på grund av denna försening bör du ha möjlighet att vända dig till bostadsrättsföreningen för ersättning för det överskjutande beloppet.

Med vänlig hälsning,

Jennifer Vestin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1243)
2021-09-19 Vad kostar en extern ordförande i en bostadsrättsförening?
2021-09-16 Får man använda inre reperationsfond trots ägarbyte?
2021-09-15 Behöver man styrelsens godkännande för att ha en inneboende?
2021-09-14 Brf:s villkor med fläckfritt belastningsregister

Alla besvarade frågor (95761)