FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt12/04/2021

Framåtvänd bilbarnstol - oeniga vårdnadshavare

Hej! Min dotter på snart 3 år sitter i en framåtvänd bilbarnstol de veckorna hon är hos sin pappa. Jag tycker att det är för tidigt att byta till framåtsittande bilstol, eftersom hon inte ens är 3 år än. Har jag någon talan i detta som mamma? Eller måste jag acceptera att han redan har bytt stol? Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Enligt 6 kap. 13 § Föräldrabalken (FB) har vårdnadshavare en gemensam rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Det krävs alltså i princip gemensamma beslut. Bestämmanderätten får emellertid med vissa undantag utövas av den ena föräldern, när den andra i följd av t.ex. frånvaro är hindrad att ta del i beslut rörande någon barnets angelägenhet och sådant beslut inte kan skjutas upp utan olägenhet. En vårdnadshavare kan inte anses hindrad att ta del i beslutet, om hans mening kan inhämtas utan oskälig omgång eller tidsutdräkt som kan medföra verklig olägenhet för barnet. Ju betydelsefullare avgörandet är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna tar del i beslutet. Angående beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid har uttryckligen föreskrivits, att de inte får fattas av endast den ena vårdnadshavaren annat än om barnets bästa uppenbarligen kräver det. Som exempel har i motiven nämnts frågor som rör barnets skolgång eller bosättning.

I förarbetena till lagen uttalas att om föräldrarna inte sammanbor måste den som har barnet hos sig till stor del fatta de vardagliga besluten i fråga om vårdnaden. Detta betyder t.ex. under veckan barnet bor hos sin pappa får pappan ta enskilda beslut om barnet i fråga om exempelvis vad barnet ska ha på sig till skolan, äta osv. Vise versa gäller när barnet bor hos sin mamma.

Bakåtvända bilbarnstolar

Transportstyrelsen skriver på sin hemsida att barn färdas säkrast bakåtvänt till cirka fyra års åldern. En bakåtvänd stol tar emot de våldsamma krafterna och skyddar barnets känsliga huvud och hals. Små barn som åker i framåtvända barnstolar löper fem gånger högre risk att dödas eller skadas svårt, jämfört med barn i bakåtvända bilbarnstolar. Transportstyrelsen skriver att man därför ej ska vända sitt barn för tidigt. Rekommendationen är att barn sitter bakåtvända så länge som möjligt, normalt tills de är ungefär fyra år.

Sammanfattning

Vårdnadshavare har en gemensam rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, speciellt i beslut av större vikt. Ju betydelsefullare avgörandet är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna tar del i beslutet. Att ert barn sitter säkert i en bil är otroligt viktigt, främst pga. barnets säkerhet när ni är ute och kör i trafiken. I egenskap av vårdnadshavare måste ni därför se till att välja rätt barnstol och se till att barnet sitter i det säkert under bilfärden. Du nämner att ditt barn sitter i en framåtvänd bilbarnstol veckorna hon är hos sin pappa. Utifrån transportstyrelsens rekommendationer färdas barn säkrast bakåtvänt till ca 4 års åldern. Mitt råd är att du pratar med dotterns pappa och att ni försöker komma överens. Ta t.ex. kontakt med en expert om barnbilstolar, då kommer ni med säkerhet veta vilken typ av barnbilstol ni ska ha i bilen samt om den ska sitta framåt- eller bakåtvänd. Skulle det visa sig att pappan på något sätt missköter barnets säkerhet på ett sätt som inte är förenligt med barnets bästa kan du vända dig till socialtjänsten.

Hoppas du fått svar på frågan! Har du fler frågor är du välkommen att återkomma!

Med vänlig hälsning

Minella KurjakovicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000