Frågor rörande vårdnad och umgänge

2020-04-17 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Jag har en son på 11 år. Vi är skilda sedan ca tre år tillbaka. Jag får nästan aldrig träffa honom eller ens prata med honom. I början så såg jag honom på träningar då jag hjälpte till som materialare. Men allt efter tiden gått så har mitt ex sett till att kontakten blivit mindre och mindre. Först var det att hon sa att han inte skulle fortsätta med hockeyn om jag fortsatte vara materialare. Sen blev det att hon sa att han inte vill ha kontakt med mig alls. Vi provade med familjerätten i början men hon dök inte upp så jag gick och pratade själv. Nu har jag hört att han kanske ska byta skola och hockeylag till hösten. Vad har jag för rätt och har du några bra tips för att nå fram till honom. Jag tycker det känns som att han är manipulerad till att tycka och säga vissa sakerTack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer jag att hänvisa till Föräldrabalken (FB) och dess bestämmelser gällande vårdnad. Lagen hittar du här . Jag vill också nämna att jag uppfattar det som att du och barnets mamma båda har vårdnaden om barnet, och har således det som utgångspunkt när jag formulerar mitt svar.

Som vårdnadshavare till sitt barn har en skyldighet och rättighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6 kap. 13 och 11 §§ FB. Jag vill med detta poängtera att du i egenskap av vårdnadshavare har samma rätt som barnets andra vårdnadshavare att besluta i frågor rörande exempelvis byte av skola och fritidsaktiviteter. Dock vill jag belysa att det ni som vårdnadshavare ska, i takt med barnets stigande ålder och utveckling, ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål, 6 kap. 13 § FB. Det är således viktigt att barnet är delaktig i sådana typer av beslut, lika väl som ni vårdnadshavare.

Sedan vill jag också framhäva att barnet har rätt till umgänge med en förälder som denne inte bor tillsammans med och barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov att umgänge med denne så långt som möjligt tillgodoses, 6 kap. 15 § FB. Att du blir hindrar till umgänge med ditt barn rimmar således illa med denna bestämmelse. Observera dock att umgänge i första hand är till för barnet, varvid det är barnets intresse och behov som är relevant vad gäller denna fråga, se lagkommetaren till 6 kap. 15 § FB. Detta betyder att om ditt barn motsätter sig umgänge med dig har du inte samma rätt att ha umgänge med barnet.

Mitt råd till dig är att i första hand ta kontakt med barnets andra vårdnadshavare och föra en dialog rörande allt detta. Du bör med fördel påpeka att du har rätt att vara delaktig i frågor rörande barnets personliga angelägenheter och att barnet har rätt till umgänge med dig. Likaså finns möjligheten att (återigen) få hjälp och vägledning via samarbetssamtal, 6 kap. 18 § FB. Jag förstår dock om du kan tveka på att testa detta då jag förstår det som att det inte gett sådan stor framgång tidigare. En sista utväg är att du och barnets andra vårdnadshavare avtalar om vårdnaden om barnet, 6 kap. 6 § FB, och umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med, 6 kap. 15 a § FB. Om ni inte kan komma överens finns också möjlighet att ta ärendet vidare till domstol, 6 kap. 5 och 15 a § FB. I frågor rörande vårdnad och umgänge ska alltid barnets bästa vara avgörande. Jag vill poängtera att ni bör ha detta i åtanke.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1679)
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?
2021-04-15 Barns rätt till eget rum
2021-04-15 Kan jag hindra en vuxen person från att kontakta mitt barn?

Alla besvarade frågor (91260)