Frågor om vårdnad, boende och umgänge

2021-01-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Om jag är ensamma vårdnad för mitt barn kan jag bestämma om vi vill flytta utomlands till mina föräldrar och få hjälp från de? Andra frågan är kan pappa delar vårdnad med mig om jag vill inte och hur kan han göra det. Tredje om jag är ensamvårdnare hur många vecka eller tid få pappa träffa barnen eller kan han dela barnen 50/50 med mig. Barnen är 1,5 år gammal.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnadshavaren bestämmer i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Det här betyder att du vid ensam vårdnad själv kan flytta med barnet utomlands utan den andra förälderns samtycke. Du bör dock beakta barnets rätt till umgänge med den andra föräldern, är det så att du flyttar utomlands kan du på grund av det långa avståndet vara tvungen att bidra till kostnader för umgängesresorna.

Vill du få vårdnadsfrågan ändrad från gemensam till ensam vårdnad mot pappans vilja måste du vända dig till rätten för att få vårdnadsfrågan prövad. (6 kap. 5 § föräldrabalken). Hur ofta pappan kommer få ha umgänge med barnen kan ni antingen komma överens om tillsammans via ett så kallat umgängesavtal eller så får rätten besluta detta. Ett avtal är giltigt om det är skriftligt och godkänt av socialnämden, det får då samma rättsverkan som en dom. (6 kap. 15 a § föräldrabalken). Det finns inte någon självklart måttstock för hur ofta umgängesföräldern ska få träffa barnen utan antal dagar kan variera, däremot är det fastslaget att den föräldern som barnet inte bor tillsammans med har rätt till umgänge.

Hopppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (872)
2021-10-24 Påverkar en separation bland föräldrarna vårdnaden över barnen?
2021-10-18 Vad händer om man ger upp vårdnaden av sina barn?
2021-10-15 Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?
2021-09-30 Nekad att träffa barnet av boendeföräldern

Alla besvarade frågor (96584)