Frågor om umgänge samt underhåll

Tingsrätten beslutar gemensam vårdnad åt en mamma och en pappa (med 3barn, alla under 15år) som inte längre bor tillsammans men fortfarande i samma trapphus. Mamman lämnar inte barnen som överenskommelsen lyder. Hon håller barnen ifrån pappan utan giltig anledning. Hon kräver pappan på underhåll trots att barnen är folkbokförda hos pappan. Måste pappa betala underhåll till mamma? (mamma låter inte barnen träffa sin pappa som bestämt varannan vecka, ändå kräver hon underhåll, kan hon verkligen göra så?)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vägran att följa domstolsbeslutet om gemensam vårdnad

Det framgår av din fråga att ni redan har ett domstolsbeslut om gemensam vårdnad. Vidare framgår att den ena vårdnadshavaren inte följer beslutet, vilket man är skyldig at göra. Det framgår vidare inte av din fråga om ni överenskommit om hos vem barnen stadigvarande ska bo, om det är med den ena vårdnadshavaren eller om barnen bor växelvis hos båda föräldrarna.

Bor barnen med den ena vårdnadshavaren har barnen rätt till umgänge med den förälder som de inte bor tillsammans med, se 6 kap. 14a§ föräldrabalken och 6 kap. 15 § föräldrabalken.

Vägrar den ena vårdnadshavaren, trots dom, umgänge till den andra kan man vända sig till tingsrätten med en anmälan om verkställighet av dom. I första hand försöker då domstolen förordna om medling mellan parterna för att försöka hitta en frivillig lösning mellan parterna. Om detta inte visar sig vara möjligt prövar tingsrätten istället frågan. Om inga nya omständigheter inträffat sen ursprungliga domen kommer tingsrätten troligtvis att förplikta vårdnadshavaren att följa domen vid äventyr av vite.

Det man kan göra är att vända sig till familjerätten i eran kommun för att få hjälp med samarbetssamtal och ev. upprätta avtal vårdnadshavarna sinsemellan. Alternativt om det inte räcker kan man alltså väcka talan i tingsrätten om verkställighet av den tidigare domen.

Gällande betalning av underhåll

Underhåll regleras i 7 kap. Föräldrabalken.

Av 7 kap. 2 § föräldrabalken framgår att en förälder ska betala underhållsbidrag till barnet om föräldern

Inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, ellerHar vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet bor varaktigt tillsammans med endast den andra föräldern.

Här är det alltså beroende på vilket typ av boendesituation era barn har. Om de endast bor med den andra föräldern så är man skyldig att betala underhållsbidrag även då man har gemensam vårdnad om barnet.

Lycka till!

Vänlig hälsning,

Linn NybergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”