Frågor om testamente

Undrar om vi på något sätt i vårt testamente kan reglera att vårt barnbarn får ärva vår kvarlåtenskap även om vårt dotter dör efter oss.

Vi har skrivit att vår kvarlåtenskap ska vara hennes enskilda egendom och att dör hon före oss ska hennes barn ärva oss på samma sätt.

Dör hon efter oss vill vi inte att hennes man ärver allt, också vår del. Kan vi i vårt testamente förhindra detta? Hur skriver man då?

Undrar också om det är möjligt att skriva flera likalydande exemplar av vårt testamente (med vittnens undertecknande), som sen förvaras på olika håll?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Det är möjligt för er att testamentera hälften av er dotters arvslott till ert barnbarn. Er dotters rätt till arv omfattar bara laglotten, som omfattar hälften av hennes arvslott (ÄB 7:1). Sin laglott kan er dotter erhålla, även om ni testamenterar er arv till ert barnbarn, genom att en jämkning av testamentet (ÄB 7:3). Den andra halvan av arvslotten kommer dock i sådant fall att tillfalla ert barnbarn.Det bästa sättet att förhindra att er dottern man tar del av arvet är att, som ni redan gjort, skriva att er kvarlåtenskap ska vara hennes enskilda egendom. Kopior av testamenten har ingen rättslig giltighet eftersom på grund av de strikta formkrav som finns samt man inte kan veta om den döde återkallat testamentet i original genom att exempelvis riva sönder det eller kasta detsamma. Det bästa är att förvara ert testamente på ett säkert ställe, ni kan till exempel vända er till Testamentsbanken.

Regler om testamente hittas ni i Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637.

Jag rekommenderar att ni tar hjälp av en jurist vid upprättandet av ert testamente för att säkerställa att det motsvarar era önskemål. Detta kan ni bland annat göra här: http://lawline.se/avtal/testamente

Med vänlig hälsning,

Louise EskesenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning