Frågor om snatteri

Hej. Jag har blivit tagen för snatteri första gången på hela mitt liv och aldrig varit inblandad med polisen heller. Jag har tagit en ansiktskräm för 199 kr och gick utan att betala. Vad bli straff för det ? Polisanmälan var gjord av 2 poliser med vakter. Kommer jag att hamna i polisregistret ? Vad kommer att hända ? Kan åklagaren informera mitt jobb att jag har snattat ? Vad har de för rätt? Som tidigare så var jag helt rent och aldrig gjort nåt sånt förut. Ångra mig bittert för den här. Tack för hjälp.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Snatteri innebär att någon med tillägnelseuppsåt olovligen tager något som tillhör annan och detta innebär skada för den bestulne. Stöld förutsätter ett liknande handlingsmönster. Skillnaden är att gärningsmannen gör sig skyldig till snatteri om värdet av det tillgripna och andra omständigheter anses som ringa (8 kap. 2 § brottsbalken). Enligt praxis anses som ringa värde om värdet av varan inte överstiger 1 000 kr (se NJA 2009 s. 586). Dock så kan försvårande omständigheter leda till att det, trots varans ringa värde, bedöms som stöld. Exempel på försvårande omständigheter är att gärningsmannen svikit ett visat förtroende, är särskilt förslagen vid brottets genomförande (se NJA 1984 s. 889), att brottet är en i serien av liknande tillgrepp, att varan varit svåråtkomlig, att det stulna är lätt att omsätta, att brottet skett genom inbrott, om gärningsmannen hade för avsikt att tillgripa något av större värde eller avsett något som man inte kunnat utöva tillsyn över.

I ditt fall verkar inga tydliga försvårande omständigheter finnas, varför tillgreppet av ansiktskrämen bör ses som snatteri. Påföljden för snatteri är böter eller fängelse i högst sex månader. Du beskriver att detta var en engångsföreteelse och med tanke på omständigheterna är det rimligt att du döms till böter.

Om du döms kommer detta att synas i belastningsregistret, men dessa uppgifter är inget som en arbetsgivare hursomhelst kan ta del av, även om domen blir offentlig. Uppgifter i belastningsregistret gallras efter ett antal år (fem år för påföljden böter). Åklagaren har inte som uppgift att rapportera till arbetsgivare om förseelser som arbetstagare begått.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”