FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsskifte05/09/2015

Frågor om skiftesman

Jag har här läst på "kring arvskifte". Min syster kräver alla ekonomiska tillgångar tillsammans med sin man eftersom de pga. avståndet till mina föräldrar tog hand om alla praktiska saker kring dödsfall och utrensning av lägenheter. Men helt på eget bevåg. Jag hade ingen kunskap i frågan om vad som fanns eller inte fanns i boet. Min jag var tvungen att lita på min systers uppgifter. (Pga hennes offensiva agressivitet var jag inte ens på mina föräldrars jordfästningar... skyllde på min frus depression delvis sant, delvis inte. Jag värjde mig helt enkelt för att stå i skottgluggen) Nu har min syster &man valt att hota med en ansökan om skiftesman. Men desto längre tiden går, ju mer tilltalande tycker jag att detta kan vara. Så talar ni om två kostnader till: Ansökningspris och Skälig ersättning. Vilket kan detta vara? Den totala summan ligger på ca 120´.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag har lagt upp mitt svar på ett sådant sätt att jag först redogör för varför en skiftesman kan behövas och vad den kan få uträttat. Därefter ska jag gå in på kostnadsfrågan för skiftesmannen.


Om skiftesman

Som jag uppfattar det, råder det oenighet gällande hur arvet efter dina föräldrar ska fördelas. Det är i detta fall som en skiftesman kan komma väl till användning. Du som dödsbodelägare kan ansöka om en skiftesman hos behörig tingsrätt (tingsrätten i den ort där den avlidne hade hemvist vid dödsfallet, vilket med största sannolikheten är orten där föräldrarna avled). Det räcker att en dödsbodelägare ansöker om skiftesman. Om inget testamente finns som föreskriver annat, är det föräldrarnas bröstarvingar (barnen) som primärt är dödsbodelägare, det vill säga så är du och syster delägare till boet. Din systers man är inte dödsbodelägare (om inte han fått arv genom testamente) och kan därmed inte själv ansökan om skiftesman åt er. Om någon av er dödsbodelägare ansöker om skiftesman, ska skäligt arvode och ersättning till skiftesmannen betalas av dödsboet (23 kap. 5 § ärvdabalken).

Det skiftesmannen gör är att i första hand försöka ena dödsbodelägarna och få till stånd en frivillig överenskommelse. Om ingen frivillighet finns i sikte, ska ett tvångsskifte förrättas. När tvångsskiftet är klart ska skiftesmannen skriva under detta och dödsbodelägarna delges sedermera handlingarna rörande skiftet. Då kan delägarna välja att godkänna skiftet genom sin underskrift eller så kan en delägare klandra skiftet. I sådant fall ska en talan väckas hos tingsrätten, inom fyra veckor efter delgivningen, mot de övriga dödsbodelägarna.

Gällande kostnaden för skiftesman kan detta variera kraftigt beroende på hur omfattande boet är, vem tingsrätten förordnar som skiftesman och om det finns andra komplicerade frågor att ta tag i. Om någon av er dödsbodelägare (du eller syster i första hand) väljer att ansöka om en skiftesman, ska en ansökningsavgift om 900 kronor betalas till tingsrätten. Utöver ansökningsavgiften ska även ett skäligt arvode utgå för skiftesmannen. Det är så gott som omöjligt att ge en precis siffra på vad en skiftesman skulle kunna kosta, men det är inte ovanligt att det landar på mellan tiotusen och trettiotusen kronor. Detta arvode ska betalas av dödsboet.

Hoppas svaret var till din hjälp. Har du följdfrågor, är du åter varmt välkommen att kontakta mig via min mail.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?