Frågor om sambolagens dispositivitet och samboavtal

FRÅGA
Hej, jag/vi är sambo och vi vill skriva ett samboavtal där vi helt avtalar bort sambolagen. Jag har hittat några mallar man kan ladda ner, men jag har några frågor jag hoppas få hjälp med. Först kort underlaget för vår situation.- Vi är sambos och bor i en bostadsrätt. Min sambo äger 60% och jag 40%. Vi betalar lika mycket för våra rörliga kostnader som rör bostaden.- Jag äger fritidshus, bil och MC som jag köpte innan vi blev sambos, så de faller inte inom sambolagen (som jag förstått det)- Vi har inga gemensamma barn. - Jag har ett vuxet barn (24år) som är skriven på vår bostadsrätt, men bor inte här. - Min sambo har ett barn (under 18år) som inte är skriven på vår bostadsrätt, men bor här halvtid.Vi är överens om att helt avtala bort sambolagen1. Kan vi helt avtala bort sambolagen via ett samboavtal?2. Om vårt samboskap upphör. Hur fungerar paragraf 22 i vårt fall?3. Om någon av oss avlider, vad händer då? Vi har inget testamente skrivet. Det vi undrar över om man som överlevande sambo kan få tid på sig att sälja bostadsrätten så att inte vuxet barn eller barns andra förälder kan kräva omgående försäljning.4. Har läst olika information från "jurister online" att man inte behöver bevittna ett samboavtal för att de skall gälla. Annan jurist anser att det är bra att bevittna som bevis för att personerna som ingått avtal var vid sina sinnens fulla bruk och inte tvingade samt intyga namnteckningens äkthet. Vad rekommenderar ni?Vänligen
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Samboegendom och enskild egendom
Om ert samboförhållande upphör pga. separation så innebär det att viss egendom i ert gemensamma hushåll ska delas lika mellan dig och din sambo. (Sambolagen 8 §). Egendomen som ska delas lika mellan er kallas för samboegendom. Övriga tillgångar behåller var och en själv. Vad som är samboegendom framgår av Sambolagen 3 §. Där sägs att bostad och bohag är samboegendom om egendomen har köpts för gemensam användning. Detta innebär att var och en äger sitt samt att egendomen som köpts in i avsikt att användas gemensamt ska vara samboegendom.

I ditt fall äger du ett fritidshus, en bil och en MC, dessa saker ska du ha köpt innan ni blev sambor. Det här tyder på, precis som du säger, att sakerna inte faller inom sambolagen. Bostadsrätten äger ni dock tillsammans och ni äger dessutom olika andelar. Om ni tänker skriva ett samboavtal så kan det vara bra att nämna vilka andelar var och en av er äger i bostadsrätten samt vilka saker som ni tycker är enskilda och vilka som är gemensamma.

Kan vi helt avtala bort sambolagen via ett samboavtal?
Sambolagen är dispositiv. (Sambolagen 9 §). Det betyder att sambolagen kan avtalas bort/åsidosättas (antingen helt eller delvist). Ifall man vill avtala bort sambolagen och komma överens om andra regler som ska gälla kring bodelningen så kan man göra det genom ett samboavtal.

Kom dock ihåg att ifall ni vill avtala bort sambolagen helt så kan det vara så att ert samboavtal behöver vara omfattande. Med det menar jag att samboavtalet kan behöva reglera varje genomtänkta situation och hur ni vill att den situationen (om den uppkommer) ska lösas. Ifall en viss situation eller fråga inte regleras i ert samboavtal och det blir en tvist så kommer tingsrätten att försöka ta ledning ifrån sambolagen eftersom ert samboavtal inte beskriver hur ni vill att situationen ska lösas. En annan sak som det kan vara bra att tänka på är att sambolagen är att betrakta som en "grund" när man skriver samboavtal. Ifall något villkor i ert samboavtal anses vara oskäligt så kan det bli så att just det villkoret blir utan verkan eller att det villkoret kan behöva jämkas.

Om vårt samboskap upphör. Hur fungerar paragraf 22 i vårt fall?
Regeln i Sambolagen 22 § är en undantagsregel som är en tvingande regel (i vissa fall). Undantaget innebär att den sambon som inte står på kontraktet under vissa fall kan få rätt att överta bostaden om det är skäligt och om denna personen bäst behöver bostaden. Detta undantag brukar inte tillämpas så ofta. Den brukar användas när den personen som blir utkastad bland annat har små barn, inget jobb, dålig ekonomi och andra problem som gör det svårt att hitta en egen bostad. I ert fall så äger du och din sambo en varsin andel av bostadsrätten. Så jag tror inte 22 § är tillämpligt i ert fall eftersom denna paragraf tar sikte på situationer där den ena sambon äger hela bostaden själv och står på kontraktet m.m. medan den andra inte har någon rätt i bostaden. Observera att den här regeln enbart gäller mellan sambor. Sambons barn kan inte göra gällande denna regel.

Om någon av oss avlider, vad händer då? Vi har inget testamente skrivet. Det vi undrar över om man som överlevande sambo kan få tid på sig att sälja bostadsrätten så att inte vuxet barn eller barns andra förälder kan kräva omgående försäljning.
Till skillnad från makar så ärver inte sambor varandra. Om exempelvis din sambo avlider så kommer hennes eller hans kvarlåtenskap att fördelas i enlighet med den allmänna arvsordningen. Enligt Ärvdabalken 2 kap 1 § blir det din sambos barn från det tidigare förhållande (eller eventuellt föräldrar om barn inte finns) som ska dela på din sambos kvarlåtenskap. Innan arvet efter din sambo fördelas så ska en bodelning mellan dig och din sambo genomföras. (Sambolagen 8 §).

Kom ihåg att sambor inte kan bestämma vad som ska hända med deras egendom genom ett samboavtal ifall samboförhållandet upphör pga. dödsfall. I det fallet måste man skriva ett testamente. Ifall er vilja är att den efterlevande sambon ska få bo kvar och få tid på sig att sälja bostaden så kan det vara bra att ett testamente finns eller alternativt ett avtal mellan dig, din sambo och de potentiella arvtagarna gällande den här situationen.

Har läst olika information från "jurister online" att man inte behöver bevittna ett samboavtal för att de skall gälla. Annan jurist anser att det är bra att bevittna som bevis för att personerna som ingått avtal var vid sina sinnens fulla bruk och inte tvingade samt intyga namnteckningens äkthet. Vad rekommenderar ni?
Det enda formkravet för ett samboavtal enligt Sambolagen 9 § att det ska vara skriftligt och att båda parterna ska skriva under det, alltså du och din sambo. Det behövs alltså inte några vittnen för att samboavtalet ska vara giltigt. Det kan dock alltid vara bra att ha två extra underskrifter från personer som bevittnat underskrivandet ur bevissynpunkt. Om din sambo till exempel skulle hävda att denne inte skrivit under något samboavtal finns det då utomstående vittnen. Jag skulle självklart rekommendera att ni använder er av vittnen ifall ni vet några som kan ställa upp. Det är dock inget krav. Jag rekommenderar även att du och din sambo låter en jurist läsa igenom ert samboavtal efter att ni har skrivit klart avtalet.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Mvh

Marie Gergy
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2968)
2021-08-03 Sambo har inte betalat för möbler, har man ändå rätt till hälften?
2021-07-31 Bil utgör inte samboegendom - ej föremål för bodelning
2021-07-31 Bodelning av samboegendom
2021-07-31 Utgör ett nybygge på en tomt samboegendom?

Alla besvarade frågor (94603)