FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt17/06/2022

Frågor om rätten att lägga upp citat

1. Är det tillåtet att lägga upp kända citat (1-2 meningar) på Sociala Medier som företagare? Exempelvis såhär: "An unexamined life is not worth living" /Socrates 2. Är det tillåtet att byta ut vissa ord i kända citat och ändra namnet från vem det kom ifrån - för att skapa en humoristisk variant? 3. Är det någon skillnad om det är citat äldre eller tidigare än 70år? 4. Om nr2 är tillåtet, blir jag då upphovsrättsinnehavaren för dessa nya citat?

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom dessa frågor handlar om upphovsrätt blir upphovsrättslagen (URL) tillämplig. Den så kallade citaträtten är en inskränkning av upphovsrätten och innebär att återgivning av citat i en viss omfattning är tillåten även utan upphovsmannens tillåtelse.

  1. Att lägga upp kända citat från verk som har offentliggjorts är tillåtet och omfattas av citaträtten som finns i 22 § URL. Citeringen ska vara i överensstämmelse med “god sed” vilket betyder att det får användas för att klargöra bakgrunden eller på annat sätt stödja det egna verket. Citatet får dock inte användas enbart för att väcka intresse för det egna verket. Upphovsmannen ska även anges vid citeringen (11 § 2 st URL)
  2. Om man byter ut enstaka ord i ett citat omfattas detta inte längre av citaträtten eftersom en förutsättning för ett citat är att det citeras ordagrant. Då får man istället göra en bedömning av om det nya, omgjorda “citatet” har tillräcklig verkshöjd för att vara ett självständigt verk i lagens bemärkelse. Verkshöjden innebär ett mått på ett verks originalitet, individualitet och dess självständighet. När verk och citat förvrängs till sitt innehåll för att skapa en parodisk variant av originalverket är utgångspunkten att detta har tillräcklig verkshöjd för att vara ett eget verk, om den komiska effekten av verket är helt främmande för originalverket. Även om verket ses som självständigt kan det dock innebära en kränkning av upphovsrättsinnehavarens ideella rättigheter. Detta om det kan tänkas återge originalverket i sådan form eller i ett sammanhang som för upphovsmannen till originalverket ses som otillåtet kränkande med hänsyn till dennes litterära eller konstnärliga hänseende, 3 § 2 st URL.
  3. Förutsatt att citatet har tillräcklig verkshöjd enligt 1 § URL så anses citatet vara ett verk i lagens bemärkelse och då gäller upphovsrätt för verket till utgången av det sjuttionde året efter det då upphovsmannen avled (43 § 1 st URL). Att själva citatet är äldre eller nyare än 70 år har alltså ingen betydelse. 
  4. Ja, om det omgjorda citatet har tillräcklig verkshöjd för att ses som ett självständigt verk blir du upphovsmannen för detta citat, 1 § URL.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor och om du undrar något är du varmt välkommen att ställa din nya fråga! 

Vänligen,

Elise EngströmRådgivare